Kirken er åpen

Kirken vil likevel være åpen, med begrenset adgang, i denne tiden hvor man forsøker å stanse eller begrense korona-smitte.

Ålesund kommune har fått oversendt kirkens rutiner knyttet til desinfisering og ser ingen grunn til at man ikke skal kunne samles til bønn.

Kirken vil være åpen fra kl 08.00 til 18.30 hver dag.

Om man er syk skal man ikke gå til kirken. Kontakt da heller en av prestene for å gjøre avtale rundt kommunion, skriftemål eller sykesalving.

Husk å holde avstand og bruke utplassert antibac!