Katolsk Forum: «Lydig til døden, ja døden på et kors»

Velkommen til Katolsk Forum!

     Tirsdag 23.01 kl.18.45

Tema: «Lydig til døden, ja døden på et kors». Et blikk på kirken med Pauli øyne.
Foredrag ved pater Pål Bratbak.

Aftenen innledes med messe i kirken kl.18.00.