Katolsk Forum: «Kirkens tro — uforanderlig?»


Mandag 22. mai samles vi til messe kl. 18.00 i Vår Frue kirke. Etter messen, kl. 19.00, vil pater Ole Martin holde foredraget «Kirkens tro – uforanderlig? Om dogmer og dogmeutvikling».

Velkommen til Katolsk Forum!