Julehilsen fra p. Waldemar

Og engelen sa til dem. «Frykt ikke. For jeg har en stor glede å forkynne dere …» Luk. 2,10.

Til alle menighetsmedlemmer i Vår Frue katolske kirke i Ålesund og til dem som leser dette, sender jeg mine beste juleønsker. Engelen gav oss et budskap fra Gud: «Frykt ikke. For jeg har en stor glede å forkynne dere …» Måtte freden fra den nyfødte Jesus fylle deres hjerter! Og måtte utsiktene for året 2022 bli fylt med håpet om, at med Gud kan vi overvinne sykdom og vanskeligheter!

Samtidig vil jeg takke fader Marlo, diakon Svein og alle menighetsmedlemmer for alt godt og alt samarbeid! Jeg velsigner dere av hele mitt hjerte i juletiden og det nye året 2022!

Jeg inviterer alle til å delta i de hellige messene. Husk å overholde corona-restriksjonene!

Deres sogneprest,
Waldemar Jachymczak