HYRDEBREV FØRSTE SØNDAG I FASTEN 2021

Kjære Brødre og Søstre!

Ved begynnelsen av fastetiden i fjor, befant jeg meg i Sør-Frankrike. Pressen meldte stadig mer frenetisk om spredning av viruset vi først hadde tenkt knapt angikk oss. I Italia var tilstanden alt prekær; ufravikelig spredte smitten seg oppover, utover. Men hvem trodde vel da at den ennå ville betinge våre liv så sterkt ett år etter?

Les hele hyrdebrevet fra Biskopen.

Jeg ber for dere og velsigner dere alle,
in pace Cordis Iesu (i Jesu Hjertes fred),

+fr Erik Varden OCSO
Biskop av Trondheim