Flytting av Troskurs

Troskurset som er kunngjort onsdag den 29. oktober med temaet «Familien» må dessverre flyttes til onsdag den 4. november kl. 18.45