«Fastetiden er en tid for å fornye tro, håp og kjærlighet»

– I denne omvendelsestiden fornyer vi vår tro, øser av håpets «levende vann» og mottar med åpent hjerte Guds kjærlighet, som gjør oss til brødre og søstre i Kristus, sier pave Frans i sitt budskap til fastetiden. Han oppfordrer til å sette tro, håp og kjærlighet ut i livet med faste, bønn og almissegiving. (katolsk.no. Foto: VaticanMedia)

Les mer Vatican News