Fasteretrett

Fasteretrett
Ved P. Jo Neve S.M. lørdag 28.02.2015 kl. 11.00-15.00
Messe, enkelt måltid, mulighet for skriftemål/samtale