Biskop Erik med ny bok

Biskop Erik Vardens nye bok «Entering the Twofold Mystery» er motgiften mot angst og en turbulent verden. Munkens liv kan hjelpe alle mennesker å finne et praktisk og åndelig kompass.

Les mer hos katolsk.no.