«Det kimer nu til julefest»

Menino_Jesus_e_Maria

Et barn er født i Betlehem, i Betlehem.
Ti gleder seg Jerusalem.
Halleluja! Halleluja!
En fattig jomfru satt i lønn, i Betlehem,
og fødte himlens kongesønn.
Halleluja! Halleluja!