Kunngjøringer første søndag i fasten

 • I dag er det messe i Ikornnes kl. 17.00
 • Mandag – fredag hverdagsmesse kl. 18.00
 • Onsdag rosenkrans kl. 17.30
 • Torsdag tilbedelse kl. 17.30
 • Fredag korsvei kl. 17.30
 • Lørdag messe i Hareid kl. 17.00
 • Søndag messe på polsk kl. 09.00 og kl. 14.00, høymesse kl. 11.00 på norsk og messe på engelsk kl. 16.00
 • Neste søndag etter høymessen er det møte i menighetsrådet.
 • Søndag etter messen kl. 9.00 og kl. 11.00 er det prekommunions-undervisning

Jeg oppfordrer alle til å støtte Caritas sitt arbeid i Ukraina. Se oppslag i kirken og i menighetssalen for vipps og kontonummer eller sms betaling.

Vipps: 91337 (merk: Ukraina) | SMS: Krise til 2160 (250 kr) | Gavekonto: 8200.01.93433 (merk: Ukraina)

Årets fasteaksjon er i gang og alle kan ta med sparebøsse som står bak i kirken.

Jeg ønsker alle en velsignet søndag. Husk kirkekaffe etter messen.

P. Waldemar

Kunngjøringer søndag 27. februar

 • I dag er det messe kl. 16.00 på engelsk
 • Messe på mandag kl. 18.00
 • På tirsdag er det rosenkrans for fred kl. 17.30 etterfulgt av messe for Ukraina. Etter messen er det kirkekaffe med fastelavnsboller.
 • Onsdag er det Askeonsdag. Messe kl. 18.00 med utdeling av askekors. Husk, det er faste og abstinens denne dagen. Dette er en veldig viktig dag å gå til messe.
 • Torsdag tilbedelse kl. 17.30 og messe kl. 18.00
 • Fredag korsvei kl. 17.30, votivmesse for Jesu hjerte og litaniet til Jesu hjerte.
 • Lørdag katekese for førstekommunion kl. 10.00, messe kl. 12.30. Messe i Volda kl. 17.00
 • Søndag messe på polsk kl. 09.00 og kl. 14.00, høymesse på norsk kl. 11.00 og messe i Sykkylven kl. 17.00. Etter messen er det kirkekaffe. Husk at det ikke er fastetid på søndager i fasten!

Vanligvis er det pre-kommunion på første søndagen i måneden. I mars blir det flyttet til søndag den 13. mars.

Caritas Norge samler inn nødhjelp til Ukraina. Jeg ber dere støtte opp om arbeidet til Caritas. Se oppslag bak i kirken og i menighetssalen for Vipps nummer. «Solidaritet med Ukraina», #91337

Jeg ønsker alle en god søndag.

P. Waldemar

Kunngjøringer 20. februar

Husk, alle restriksjoner knyttet til korona er opphevet, kom til kirken!

 • I dag messe i Ulsteinvik kl. 17.00
 • Mandag ingen messe grunnet begravelse for p. Per Einar i Trondheim. Be for ham!
 • Tirsdag til fredag hverdagsmesse kl. 18.00
 • Onsdag rosenkrans kl. 17.30
 • Torsdag tilbedelse kl. 17.30
 • Lørdag kl. 17.00 messe på Hareid
 • Søndag messe på polsk kl. 09.00 og 14.00, høymesse på norsk kl. 11.00, messe på engelsk kl. 16.00

Takk til alle som hjelper til med blomster, rydding av snø, katekese, sakristi og vasking av kirken!

Vi vasker kirken fredag etter messen.

Det er viktig for meg at kirkekaffen starter opp igjen. Etter messen i dag blir vi enige om hvordan vi planlegger kirkekaffe fremover. Vær så snill og kom til kirkekaffe i dag!

Jeg ønsker alle en god og velsignet søndag.
P. Waldemar

Kunngjøringer 13. februar

Nasjonale koronatiltak er opphevet

Regjeringen og helsemyndighetene har opphevet alle nasjonale tiltak. Det betyr at menighetene kan vende tilbake til det normale uten noen begrensninger.

Kravet om 1-meters avstand er opphevet.
Kravet om munnbind er opphevet.
Kravet om «faste tilviste plasser» er opphevet.
Messe og annen liturgi kan holdes som normalt.
Arrangementer som katekese, kirkekaffe, samlinger, aktiviteter for barn og unge mm. kan foregå uten begrensninger.
Billettsystemet er tatt ut av drift.

Kommende uke

 • I dag, søndag, er det ikke messe på engelsk. Messe på engelsk er 4. søndag i måneden
 • Mandag til fredag messe kl. 18.00
 • Onsdag rosenkrans kl. 17.30
 • Torsdag tilbedelse kl. 17.30
 • Fredag er 3. fredag i februar og da er det tilbedelse etter messen i regi av Stella Maris. Alle er velkomne
 • Lørdag katekese for konfirmanter kl. 10.00, messe kl. 12.30 og pre-konfirmasjon kl. 12.30 – 14.00
 • Søndag messe på polsk kl. 09.00 og 14.00, høymesse på norsk kl. 11.00 og messe i Ulsteinvik kl. 17.00

Takk til alle som har bidratt i sakristiet og med å vaske kirken!
Takk til p. Darius som har vært vikar de siste to ukene!

P. Per Einar døde sist uke, torsdag 10. februar. Det vil være begravelse i Trondheim på mandag. Be for ham!

På mandag er det festen for den hellige Kyrillos og den hellige Methodios – Europas vernehelgen.

God søndag til alle sammen!
P. Waldemar

Kunngjøringer 30. januar

Husk korona-regelen! Vi må holde 1 meter avstand og bruke munnbind, når vi beveger oss i kirken. Det er også viktig å bruke desinfeksjon på hendene.

 • Mandag, tirsdag og torsdag messe kl. 18.00.
 • Onsdag er festen for Herrens fremstilling i templet, høymesse kl. 18.00.
 • Fredag er første fredag i februar, og det er votivmesse for Jesu hellige hjerte kl. 18.00, etterfulgt av tilbedelse og litani for Jesu hjerte.
 • På fredag etter messen holder Ewa Bivand kurs om overgrep. Alle voksne kateketer, ministranter og andre som har kontakt med barn i kirken må delta.
 • Lørdag er det katekese for førstekommunion kl. 10.00 og messe kl. 12.30. Messe i Volda, Sykehuskapellet, kl. 17.00.
 • Søndag messe på polsk kl. 09.00 og 14.00, høymesse på norsk kl. 11.00 og messe i Ikornnes kl. 17.00.

Takk til alle som bidro på torsdag med å vaske kirken!

P. Waldemar

Kunngjøringer 23. januar

Jeg minner om reglene knyttet til Korona. Det kan være maksimum 50 personer i kirken og vi må holde 1 meter avstand. Når man går til kommunion, må man bruke munnbind. Det er viktig å desinfisere hendene!

Som følge av den økende smitten i samfunnet må vi dessverre utsette neste ukes retrett. Vi planlegger å ha den i mai.

Husk at tilbedelse på fredager, er bare hver 3. fredag i måneden.

Vi tar ned juledekorasjonene etter messen på torsdag og vasker kirken. Bli gjerne med og hjelpe til!

 • Messe mandag til fredag kl. 18.00
 • Rosenkrans onsdag kl. 17.30
 • Tilbedelse torsdag kl. 17.30
 • Lørdag messe kl. 12.00
 • Søndag messe på polsk kl. 09.00 og kl. 14.00 og høymesse på norsk kl. 11.00

Tirsdag er festen for hellige Apostelen Paulus’ omvendelse

Onsdag er festen for hellige Eystein

Takk til alle som hjelper til i kirken og med sakristiet!

Jeg ønsker alle en god og velsignet søndag!

P. Waldemar

Biskop Erik med ny bok

Biskop Erik Vardens nye bok «Entering the Twofold Mystery» er motgiften mot angst og en turbulent verden. Munkens liv kan hjelpe alle mennesker å finne et praktisk og åndelig kompass.

Les mer hos katolsk.no.

Kunngjøringer 16. januar

 • I dag er det messe i Ulsteinvik kl. 17.00
 • Mandag til fredag messe kl. 18.00
 • Onsdag rosenkrans kl. 17.30
 • Torsdag tilbedelse kl. 17.30
 • Fredag tilbedelse etter messen. Etter tilbedelse vasker vi kirken
 • Lørdag kl. 17.00 messe i Hareid
 • Søndag messe på polsk kl. 09.00 og kl. 14.00, høymesse på norsk kl. 11.00

Den 3. fredag i hver måned vil det være tilbedelse i ca 1 time etter messen. Jeg oppfordrer de som har mulighet til å delta.

Så lenge det bare er en prest i menigheten vil det være engelsk messe 2. søndagen i måneden.

Helgen 28.-30. januar er det retrett på engelsk i menigheten. Jeg oppfordrer alle til å delta på retretten. Det er viktig med påmelding slik at vi kan forberede mat. For påmelding, ta kontakt med p. Waldemar.

Takk til familien Nes for hjelp med katekesen! Takk til alle som hjelper til i sakristiet og med kirkevask!

P. Waldermar

Kunngjøringer 9. januar – Herrens dåp

Jeg minner om reglene knyttet til Korona. Det kan være 50 personer i kirken og vi må holde 1 meter avstand. Når man går til kommunion, må man bruke munnbind.

I dag har p. Marlo sin siste dag som kapellan i vår menighet. Jeg takker ham for hans arbeid i vår menighet og samarbeidet vi har hatt! Jeg ønsker ham alt godt på veien videre! Be for ham, slik han vil be for oss.

 • I dag er det messe på engelsk kl. 16.00
 • Mandag til fredag messe kl. 18.00
 • Onsdag rosenkrans kl. 17.30
 • Torsdag tilbedelse kl. 17.30
 • Lørdag konfirmasjonsundervisning kl. 10.00, messe kl 12.30 og pre-konfirmasjon kl. 13.00
 • Søndag messe på polsk kl. 09.00 og kl. 14.00, høymesse på norsk kl. 11.00 og messe i Ulsteinvik kl. 17.00
 • Fredag etter messen vasker vi kirken. Takk til alle som bidrar!

Helgen 28. – 30. januar er det retrett på engelsk i menigheten. Biskopen er invitert, men er på reise og er med oss i bønn. Jeg oppfordrer alle til å delta på retretten. I en periode der vi har kunnet gå mindre i kirken, er dette en god måte å starte på nytt.

 • Fredag kl. 18.00 – 20.00
 • Lørdag kl. 10.00 – 21.00
 • Søndag kl. 15.00 – 17.00

For påmelding, ta kontakt med p. Waldemar

Kunngjøringer 2. januar – 2. søndag i juletiden

Jeg minner om reglene fra Ålesund kommune knyttet til covid. Vi må holde 1 meter avstand, bruke munnbind når vi ikke kan holde avstand. På søndager og fester må man registrere seg på forhånd. Det er maksimalt tillatt med 50 personer i kirken.

 • I dag er det messe i Ikornnes kl. 17.00
 • Hverdagsmesse mandag til onsdag kl. 18.00
 • Onsdag rosenkrans kl. 17.30
 • Torsdag feirer vi høytiden for Herrens åpenbaring, høymesse kl 18.00
 • Fredag er det 1. fredag i januar og vi feirer votivmesse for Jesu hjerte etterfulgt av andakt til Jesu hjerte kl. 18.00
 • Lørdag katekese for 1.kommunion kl. 10.00 som avsluttes med messe kl. 12.00
 • Lørdag messe i Volda, feiring av Santo Nino, kl. 17.00
 • Neste søndag er festen for Herrens dåp
 • Messe på polsk kl. 09 og 14, høymesse på norsk kl. 11 og messe på engelsk kl. 16.00.
 • Hver fredag etter messen vasker vi kirken. Takk til alle som bidrar med dette.
 • Helgen fredag 28. januar til søndag 30. januar er det retrett i menigheten. Tema er vår tro. Mer informasjon kommer neste helg. Retretten er på engelsk.
 • Nå er det tid for husvelsignelse, ta kontakt med p. Waldemar om du ønsker velsignelse av ditt hus.

Takk for alle de hyggelige julehilsenene til prestene! P. Khiem ønsker også alle i menigheten en velsignet juletid med følgende hilsen: «Måtte lyset som blir født i verdens mørke, skinne i våre hjerter og gi håp og fred for alle!»

Takk til alle som bidro i julen, med pynting av kirken, vasking av kirken og ministrering.

Jeg ønsker alle en velsignet søndag og et fortsatt godt nytt år!

p. Waldemar