Kunngjøringer 16. april | Miskunnssøndagen

 • I dag er det messe i Ulsteinvik kl. 17.00
 • Mandag til fredag messe kl. 18.00
 • Onsdag rosenkrans kl. 17.30
 • Torsdag tilbedelse kl. 17.30
 • Lørdag – se konfirmasjon
 • Søndag messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00, høymesse kl. 11.00 og messe på engelsk kl. 16.00

Konfirmasjon

Fredag etter messen kl. 18.00 er det prøve for konfirmanter og faddere. Prøven vil ta ca 1 time. Oppmøte i Vår Frue kirke.

Lørdag konfirmasjon kl. 12.00 ved biskop Erik Varden. Alle konfirmanter og faddere må møte senest kl. 11.30. Husk at både faddere og konfirmanter må skrifte senest 7 dager før konfirmasjonen!

Vi takker biskop Erik for å konfirmere våre ungdommer og ber alle i menigheten be for konfirmantene. Takk til alle som har bidratt i katekesen for konfirmantene!

Foredrag med Ulf Ekman

Lørdag 22. april kl. 15.00 holder Ulf Ekman to foredrag om hverdagsevangelisering. Vi oppfordrer særlig de som søker mot den katolske kirken å komme.

Kunngjøringer 9. april | Påskedag

Herren er oppstanden! Halleluja!

 • I dag er det messe i Ulsteinvik kl. 17.00
 • Mandag er 2. påskedag. Messe på polsk kl. 9.00 og høymesse kl. 11.00
 • Tirsdag ingen messe
 • Onsdag – fredag messe kl. 18.00
 • Onsdag rosenkrans kl. 17.30
 • Torsdag tilbedelse kl. 17.30
 • Fredag tilbedelse etter messen, etterfulgt av møte i Stella Maris
 • Lørdag katekese for konfirmanter kl. 10.00 og prekonfirmanter kl. 12.30. Messe for alle kl. 12.30
 • Søndag messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00, høymesse kl. 11.00 og messe i Ulsteinvik kl. 17.00

Takk til alle som har bidratt til at vi sammen kan feire den stille uke og påskehøytiden! Særlig takk til ministrant Priska, seremonimester Karol og organist Ioana! Takk også til alle som har hjulpet meg gjennom de siste dagene der jeg har vært syk!

I dag ber vi særlig for alle veteraner i Norge og de som mistet livet i 2. verdenskrig.

Kunngjøringer 2. april | Den stille uken og påsken

 • Messe på mandag kl. 9.00
 • Ingen messe på tirsdag
 • Onsdag rosenkrans kl. 17.30 og messe kl. 18.00

Påskens Hellige Triduum

Skjærtorsdag
Messen til minne om innstiftelse av Herrens nattverd og presteskapet
Kl. 17.30 Messe på polsk
Kl. 20.00 Høymesse på norsk

Langfredag
På langfredag er det faste og abstinens (tre måltid gjennom dagen, to mindre og et normalt måltid). Alle mellom 14-60 år er bundet av fasten. Eneste unntak er syke og gravide.
På langfredag blir det ikke feiret messe, men vi deltar i liturgien til minne om Jesu lidelse og død.

11.30 Korsvei på polsk
12.00 Langfredag liturgi på polsk
14.30 Korsvei på norsk
15.00 Langfredag liturgi på norsk
19.00 Korsvei ved Sunnmøre museum. Vi møtes som vanlig ved parkeringsplassen og går sammen korsvei utendørs.

Lørdag
Velsignelse av mat
Vår Frue kirke (utenfor) kl. 9.00, 10.00 og 21.15
Hareid kl. 12.00
Ikornnes (utenfor) kl. 14.00

Kl. 21.30 Messe påskenatt på norsk

Påskedag

Kl. 9.00 og 14.00 Messe på polsk
Kl. 11.00 Høymesse på norsk
Kl. 17.00 Messe i Ulsteinvik

2. påskedag
Kl. 9.00 Messe på polsk
Kl. 11.00 Messe på norsk

Kunngjøringer 26. mars | 5. søndag i fasten

 • I dag er det messe kl. 16.00 på engelsk
 • På tirsdag er det årsdagen for biskop Berislav sin bispevielse, vi ber særlig for biskopen av Tromsø denne dagen.
 • Mandag til fredag messe kl. 18.00
 • Onsdag rosenkrans kl. 17.30
 • Torsdag tilbedelse kl. 17.30
 • Fredag korsvei kl. 17.30
 • Lørdag er første lørdag i april. Kl. 8.30 skriftemål, kl. 9.00 rosenkrans etterfulgt av messe kl. 9.30 for Marias rene hjerte. Kl. 10.00 er det katekese for førstekommunion, kl. 12.30 er det messe for alle.
 • Lørdag kl. 17.00 messe i Volda med velsignelse av palmeblad
 • Søndag er palmesøndag. Det blir velsignelse av palmegrener og prosesjon i alle messer. Messe på polsk kl. 9.00 og 14.00, høymesse kl. 11.00
 • Søndag kl. 17.00 messe i Ikornnes

Vi har en tradisjon i menigheten på palmesøndag. Etter messen kl. 11.00 er p. Waldemar og menighetsrådet tilgjengelig for spørsmål og innspill fra menigheten.

På lørdag 1. april er det katekeseseminar i Trondheim. Ta kontakt om du vil delta.

Biskopenes hyrdebrev ligger på våre nettsider.

Programmet for den hellige uke blir kunngjort på palmesøndag.

Tusen takk til alle som bidrar i menigheten.

God søndag til alle!

Kunngjøringer 19. mars | 4. søndag i fasten

 • I dag er det messe i Ulsteinvik kl. 17.00
 • Mandag er høytiden for den hellige Josef, Jomfru Marias brudgom. Høymesse kl. 18.00
 • Tirsdag til fredag messe kl. 18.00
 • Onsdag rosenkrans kl. 17.30
 • Torsdag tilbedelse kl. 17.30
 • Fredag korsvei kl. 17.30
 • Lørdag er høytiden for Herrens bebudelse. Messe kl. 13.00, etterfulgt av møte i Mariaforeningen og messe i Hareid kl. 17.00
 • Søndag messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00, høymesse kl. 11.00 og messe på engelsk kl. 16.00

Joana og Gregor Berdzik fra Oslo besøker menigheten på lørdag og søndag. De jobber med evangelisering i hjemmet.

God søndag!

Kunngjøringer 12. mars | 3. søndag i fasten

 • I dag er det messe på engelsk kl. 16.00.
 • Mandag til fredag messe kl. 18.00.
 • Onsdag rosenkrans kl. 17.30.
 • Torsdag tilbedelse kl. 17.30.
 • Fredag korsvei kl. 17.30 etterfulgt av messe, tilbedelse med Stella Maris. Etter tilbedelse er det møte i Stella Maris.
 • Lørdag konfirmantkatekese kl. 10.00 – 13.00, prekonfirmasjon kl. 12.30 – 14.00. Alle konfirmanter som ikke har gjort det, må levere dåpsattest.
 • Søndag messe på polsk kl. 9.00 og 14.00, høymesse kl. 11.00 og messe i Ulsteinvik kl. 17.00.

Takk til alle som har malt kirken vår og hjulpet til med ventilasjonssystemet! De siste tre dagene har rundt 25 personer bidratt med frivillig arbeid. Kirken er vårt felles hjem, og jeg blir veldig glad for alle som hjelper til med å holde hjemmet vårt så pent.

God søndag til alle!

Kunngjøringer 5. mars – 2. søndag i fasten

 • I dag er det messe i Ikornes kirke kl. 17.00
 • Ingen messe mandag i Vår Frue kirke
 • Tirsdag til fredag messe kl. 18.00
 • Onsdag rosenkrans kl. 17.30
 • Torsdag tilbedelse kl. 17.30
 • Fredag korsvei på norsk kl. 17.30.
 • Lørdag er det messe på Hareid kl. 17.00
 • Søndag er det messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00, høymesse kl. 11 og messe på engelsk kl. 16.00.

Helgen 21-23. april kommer Ulf Ekman på besøk til EWTN Norge på Haramsøya. Han vil holde foredrag i vår menighet lørdag 22. april kl. 16.30. Temaet vil være evangelisering i hverdagen. Hold av datoen og invitér gjerne ikke-katolikker til å komme! Dette er også helgen det er konfirmasjon for våre konfirmanter.

Vi skal male kirken. På torsdag etter messen trenger vi hjelp til å maskere rundt vinduene og på fredag etter messen vil vi vaske ned hele kirken. På lørdag er kirken stengt for maling. Tusen takk til alle som deltar i denne dugnaden torsdag, fredag og lørdag!

Takk til Milla for katekese på lørdag! Husk at det ikke er prekommunion i dag, men selvsagt vanlig messeplikt!

Takk også til alle som vasket kirken på fredag!

God søndag til alle!

Kunngjøringer søndag 26. februar | 1. søndag i fasten

 • I dag, søndag, er det messe på engelsk kl. 16.00.
 • Mandag til fredag messe kl. 18.00
 • Onsdag rosenkrans kl. 17.30. AA-møte i menighetssalen kl. 18.45. Møtet er åpent for alle som sliter med avhengighet.
 • Torsdag tilbedelse kl. 17.30
 • Fredag korsvei på norsk kl. 17.30. Det er første fredag i mars. Votivmesse for Jesu hellige Hjerte etterfulgt av litaniet til Jesu Hjerte
 • Lørdag er første lørdag i mars. Skriftemål kl. 8.30, rosenkrans kl. 9.00 og messe kl. 9.30. Katekese for første kommunionsbarna kl. 10.00 og messe for alle kl. 12.30. Messe i Volda kl. 17.00
 • Søndag messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00, høymesse kl. 11.00. Messe på Ikornnes kl. 17.00. På søndag er det ikke prekommunionsundervisning, men husk likevel, at alle må gå i kirken på søndag!

Fastetiden er en viktig tid for skriftemål og korsvei. Kom til Kirken for å oppleve hvordan Jesus endrer ditt liv!

God søndag til alle!