Kunngjøringer 2. oktober – 27. søndag i det alminnelige kirkeår

Etter alle messer på søndag i oktober har vi rosenkrans med påfølgende kirkekaffe. Jeg håper alle kan være med, og jeg forstår at de med barn kanskje bare er med på en dekade.

 • I dag er det messe i Ikornnes kl. 17.00
 • På mandag er bispevigseldagen til biskop Erik. Husk vår biskop i dine bønner!
 • Mandag, tirsdag og onsdag rosenkrans kl. 17.30
 • Onsdag er minnedag for Den hellige Faustina Kowalska
 • Torsdag tilbedelse kl. 17.30 og rosenkrans etter messen
 • På fredag er festen for Vår Frue av Rosenkransen og første fredag i måneden. Messe kl. 18.00 og etter messen tilbedelse med rosenkrans. Vi ber alle mysteriene av rosenkransen på ulike språk.
 • Lørdag rosenkrans kl. 8.30, messe kl. 9.00 og messe på Hareid kl. 17.00.
 • Søndag messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00, høymesse på norsk kl. 11.00 og messe på engelsk kl. 16.00

Takk til Milla for katekese og til alle foreldre som kommer med sine barn til undervisning!
Takk til Priska for ditt arbeid for menigheten og til alle andre som hjelper til!

God søndag til alle!

Kunngjøringer 25. september – 26. søndag i det alminnelige kirkeår

Festen for de hellige erkeengler Mikael, Gabriel og Rafael den 29. september
 • I dag er det messe på engelsk kl. 16.00.
 • Mandag til fredag messe kl. 18.00.
 • Onsdag rosenkrans kl. 17.30.
 • Torsdag tilbedelse fra kl. 17.30.
 • På torsdag er også festen for de hellige erkeengler Mikael, Gabriel og Rafael.
 • Lørdag er første lørdag i oktober. Skriftemål fra kl. 8.30, rosenkrans kl. 9.00 og messe kl. 9.30.
 • Lørdag katekese for førstekommunionsbarn kl. 10.00. Messe kl. 12.30 som er obligatorisk for barn og foreldre.
 • Lørdag messe i Volda kl. 17.00.
 • Søndag messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00, høymesse på norsk kl. 11.00 og messe i Ikornnes kl. 17.00. Undervisning for prekommunion kl. 10.00.

Oktober er Rosenkransmåneden. Vi ber rosenkrans før hver messe med unntak av torsdag og søndag, da vi ber etter messen. Vi har et særlig ansvar for rosenkransen siden vi er en kirke viet den hellige Jomfru Maria.

Priska gjør en stor jobb for menigheten, noe jeg er veldig takknemlig for. Om flere vil bidra, ta kontakt med Priska.

Takk til alle som hjelper til med liturgien og i menigheten!

God søndag til alle!

Kunngjøringer 18. september – 25. søndag i det alminnelige kirkeår

 • I dag er det messe på Hareid kl. 17.00
 • Mandag til fredag messe kl. 18.00
 • Onsdag rosenkrans kl. 17.30
 • Torsdag tilbedelse kl. 17.30
 • Lørdag messe kl. 9.30 på norsk, kl. 11.00 dåp, kl. 14.00 bryllup. Messe på Hareid kl. 17.00. Husk at kirken i Ulsteinvik er opptatt og messen derfor er flyttet til Hareid kirke.

Onsdag er festen for den hellige Matteus.

Takk til familien Nes for hjelpen med katekese for konfirmanter og takk til alle foreldre som tok sine barn til katekese!
Takk til alle som hjelper til i sakristiet, i Kirken og i hagen!

Det har skjedd mye i Kirken det siste året. Varmepumpen i Kirken er installert, boden er ferdigstilt og vi har startet arbeidet med ventilasjonen i 1. etasje i det gule huset. Ventilasjonen har vært et felles prosjekt mellom menigheten og stiftet. Inngangspartiet til Kirken skal bygges om. Dette er et større prosjekt som vi håper vil bli gjort frem mot sommeren 2023. Når vi har fått tegninger vil jeg henge de opp i menighetssalen. Takk til alle som bidrar til disse prosjektene!

Etter messen er det kirkekaffe.

God søndag til alle!

Kunngjøringer 11. september – 24. søndag i det alminnelige kirkeår

 • I dag er det messe på engelsk kl. 16.00.
 • Mandag – fredag messe kl. 18.00.
 • Onsdag er det festen for Korsets opphøyelse. Rosenkrans kl. 17.30, høymesse kl. 18.00 etterfulgt av korsvei.
 • Torsdag tilbedelse kl. 17.30.
 • Fredag tilbedelse etter messen etterfulgt av møte for Stella Maris.
 • Lørdag kl. 10.00–13.00 katekese for konfirmanter og kl. 12.30–14.00 katekese for prekonfirmasjon. Messe kl. 12.30 for alle. Registering for katekesene ved oppmøte.
 • Søndag messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00. Høymesse på norsk kl. 11.00 og messe i Ulsteinvik kl. 17.00.

Takk for hjelpen i sakristiet, hagen, kirken og til alle som ministrerer!
Etter alle messer på søndag er det kirkekaffe.
God søndag til alle!

Kunngjøringer 4. september – 23. søndag i det alminnelige kirkeår

Takk til Milla og Patricia som er kateketer for førstekommunionsbarna! De hadde sin første katekesedag i går. Takk også til alle foreldre som sendte barna sine! Det er veldig kjekt, at så mange sender barna sine til katekese.

 • I dag er det messe i Ikornnes kirke kl. 17.00
 • Mandag til fredag messe kl. 18.00
 • Onsdag rosenkrans kl. 17.30
 • Torsdag tilbedelse kl. 17.30
 • På torsdag er det festen for Jomfru Marias fødsel. Høymesse kl. 18.00.
 • Lørdag messe på Hareid kl. 17.00
 • Søndag messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00, høymesse på norsk kl. 11.00 og messe på engelsk kl. 16.00.

Takk for hjelpen i sakristiet og i hagen! Det er en velsignelse, at menigheten har så mange som hjelper til.

Etter messen er det kirkekaffe – ikke gå hjem!

God søndag til alle!

Kunngjøringer 28. august – 22. søndag i det alminnelige kirkeår

Kommende uke

 • Mandag til fredag messe kl. 18.00
 • Onsdag rosenkrans kl. 17.30
 • Torsdag tilbedelse kl. 17.30

På mandag feirer vi den hellige Johannes Døperens martyrdød.

Fredag er første fredag i september. Skriftemål fra kl. 17.00, messe etterfulgt av Jesu hjerteandakt kl. 18.00.

Lørdag er første lørdag i september. Skriftemål fra kl. 8.30, rosenkrans kl. 9.00 etterfulgt av messe for Marias rene hjerte.

På lørdag også messe i Volda kl. 17.00

Messer på søndag

 • Messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00
 • Høymesse på norsk kl. 11.00
 • Messe på Ikornnes kl. 17.00

Katekese

I september starter katekese for førstekomunion og konfirmasjon. Husk at alle katekeser med oss er to år.

 • Lørdag 3. september er det katekese for førstekommunion kl. 10.00 (barn født i 2014), messe kl. 12.30.
 • Lørdag 3. september kl. 12.30 er det første katekese for prekommunion (barn født i 2015).
 • Katekese for konfirmanter er første gang den 17. september. Mer informasjon kommer i kunngjøringen.

Takk til alle som bidrar til Kirken! På fredager etter messen vasker vi kirken.

Etter høymessen er det kirkekaffe. Takk til alle som bidrar til kirkekaffene, gjennom organisering, baking og økonomisk!

God søndag til alle!

Kunngjøringer 14. august – 20. søndag i det alminnelige kirkeår

På mandag, 15. august, er det høytiden for Jomfru Marias opptagelse i himmelen. Høymesse kl. 18.00.

 • Onsdag kl. 17.30 – rosenkrans
 • Torsdag kl. 17.30 – tilbedelse
 • Mandag-fredag kl. 18.00 – messe

Noen har laget en falsk Facebook-profil til p. Waldemar. Han er ikke på Facebook og ber ikke om penger via Facebook.

Hver søndag i juli og august:
Messe på polsk kl. 9.00 og høymesse på norsk kl. 11.00
Ulsteinvik / Hareid / Volda / Sykkylven ingen messe i juli og august

Skriftemål 30 minutter før messene på søndag og første fredag kl. 17.00-18.00. Ellers etter avtale med prest.

Jeg minner alle om at påmelding til førstekommunion (barn født i 2015) og konfirmasjonsundervisning (ungdom født 2009) gjøres via epost til waldemar.jachymczak@katolsk.no med frist 31. august.

Takk til alle som hjelper til i sakristiet, særlig Priska!

God søndag til alle!

Kunngjøringer 17. juli – 16. søndag i det alminnelige kirkeår

 • Rosenkrans onsdag kl. 17.30
 • Tilbedelse torsdag kl. 17.30
 • Messe mandag-fredag kl. 18.00

Fredag 22. juli er festen for hellige Maria Magdalena og lørdag 23. juli Den hellige Birgitta, vernehelgen for Europa.

Hver søndag i juli og august:
Messe på polsk kl. 9.00 og høymesse på norsk kl. 11.00
Ulsteinvik / Hareid / Volda / Sykkylven ingen messe i juli og august

Skriftemål 30 minutter før messene på søndag og første fredag kl. 17.00-18.00. Ellers etter avtale med prest.

Jeg minner alle om at påmelding til førstekommunion (barn født i 2015) og konfirmasjonsundervisning (ungdom født 2009) gjøres via epost til waldemar.jachymczak@katolsk.no med frist 31. august.

Takk til alle som hjelper til i sakristiet, særlig Priska!

God søndag til alle!

Kunngjøringer 10. juli – 15. søndag i det alminnelige kirkeåret

Kommende uke:
 • Rosenkrans onsdag kl. 17.30
 • Tilbedelse torsdag kl. 17.30
 • Messe mandag-fredag kl. 18.00

Mandag 11. juli er festen for hellige Benedikt, messe kl. 18.00.

Hver søndag i juli og august:
Messe på polsk kl. 9.00 og høymesse på norsk kl. 11.00
Ulsteinvik / Hareid / Volda / Sykkylven ingen messe i juli og august

Takk til alle som var med til Selja på menighetens pilegrimstur!

Skriftemål 30 minutter før messene på søndag og første fredag 17.00-18.00. Ellers etter avtale med prest.

Jeg minner alle om at påmelding til førstekommunion (barn født i 2015) og konfirmasjonsundervisning (ungdom født 2009) gjøres via epost til waldemar.jachymczak@katolsk.no med frist 31. august.

Velsignet søndag til dere alle!

Kunngjøringer søndag 3. juli – 14. søndag i det alminnelige kirkeår

Ikke messe på fredag kl. 18.00.

 • Mandag til torsdag messe kl. 18.00
 • Onsdag rosenkrans kl. 17.30
 • Torsdag tilbedelse kl. 17.30

Jeg minner om pilegrimsturen til Selja på fredag.

Vi ønsker p. Felix Büchi hjertelig velkommen til vår menighet! Han vil virke i vårt sogn i 70%-stilling, samt 30% som stiftskapellan i Trondheim stift.

Husk at det på søndager i juli og august er messe kl. 9.00 på polsk og høymesse på norsk kl. 11.00. Ingen andre messer på søndager.

God søndag til alle sammen!