Kunngjøringer 17. juli – 16. søndag i det alminnelige kirkeår

 • Rosenkrans onsdag kl. 17.30
 • Tilbedelse torsdag kl. 17.30
 • Messe mandag-fredag kl. 18.00

Fredag 22. juli er festen for hellige Maria Magdalena og lørdag 23. juli Den hellige Birgitta, vernehelgen for Europa.

Hver søndag i juli og august:
Messe på polsk kl. 9.00 og høymesse på norsk kl. 11.00
Ulsteinvik / Hareid / Volda / Sykkylven ingen messe i juli og august

Skriftemål 30 minutter før messene på søndag og første fredag kl. 17.00-18.00. Ellers etter avtale med prest.

Jeg minner alle om at påmelding til førstekommunion (barn født i 2015) og konfirmasjonsundervisning (ungdom født 2009) gjøres via epost til waldemar.jachymczak@katolsk.no med frist 31. august.

Takk til alle som hjelper til i sakristiet, særlig Priska!

God søndag til alle!

Kunngjøringer 10. juli – 15. søndag i det alminnelige kirkeåret

Kommende uke:
 • Rosenkrans onsdag kl. 17.30
 • Tilbedelse torsdag kl. 17.30
 • Messe mandag-fredag kl. 18.00

Mandag 11. juli er festen for hellige Benedikt, messe kl. 18.00.

Hver søndag i juli og august:
Messe på polsk kl. 9.00 og høymesse på norsk kl. 11.00
Ulsteinvik / Hareid / Volda / Sykkylven ingen messe i juli og august

Takk til alle som var med til Selja på menighetens pilegrimstur!

Skriftemål 30 minutter før messene på søndag og første fredag 17.00-18.00. Ellers etter avtale med prest.

Jeg minner alle om at påmelding til førstekommunion (barn født i 2015) og konfirmasjonsundervisning (ungdom født 2009) gjøres via epost til waldemar.jachymczak@katolsk.no med frist 31. august.

Velsignet søndag til dere alle!

Kunngjøringer søndag 3. juli – 14. søndag i det alminnelige kirkeår

Ikke messe på fredag kl. 18.00.

 • Mandag til torsdag messe kl. 18.00
 • Onsdag rosenkrans kl. 17.30
 • Torsdag tilbedelse kl. 17.30

Jeg minner om pilegrimsturen til Selja på fredag.

Vi ønsker p. Felix Buechi hjertelig velkommen til vår menighet! Han vil virke i vårt sogn i 75 % stilling.

Husk at det på søndager i juli og august er messe kl. 9.00 på polsk og høymesse på norsk kl. 11.00. Ingen andre messer på søndager.

God søndag til alle sammen!

Kunngjøringer 26. juni – 13. søndag i det alminnelige kirkeår

 • Rosenkrans onsdag kl. 17.30
 • Tilbedelse torsdag kl. 17.30
 • Messe mandag – fredag kl. 18.00
 • Lørdag 2. juli og 6. august er det skriftemål kl. 8.30, rosenkrans kl. 9.00 etterfulgt av votivmesse til Marias rene hjerte
 • Hver søndag i juli og august: Messe på polsk kl. 9.00 og høymesse kl. 11.00

Ulsteinvik / Hareid / Volda / Sykkylven: Ingen messe i juli og august.

Jeg minner alle om pilegrimsturen til Selja, se oppslag bak i Kirken.

Gjennom sommeren vil ikke den polske Facebook-siden bli oppdatert. Alle henvendelser gjennom den siden blir besvart i september.

Skriftemål 30 minutter før messene på søndag og første fredag fra 17.00-18.00. Ellers etter avtale med prest.

Jeg minner alle om at påmelding til førstekommunion (barn født i 2015) og konfirmasjonsundervisning (ungdom født 2009) gjøres via epost til waldemar.iachymczak@katolsk.no med frist 31. august.

Fester i juli og august

29. juni – Høytiden for Peter og Paulus
8. juli – Festen for den hellige Sunniva
29. juli – Høytiden for hellige Olav
15. juli – Høytiden for Den salige Jomfru Marias opptagelse i himmelen

Jeg ønsker alle en velsignet ferie og god reise til alle som reiser på ferie. Ta med Gud på ferie og husk å be og gå til messe på søndag!

Velsignet søndag til dere alle!

Pater Waldemar

Kunngjøringer søndag 19. juni – høytiden for Corpus Christi

I dag bringer vi Jesu legeme og blod ut i Ålesunds gater. Tusen takk til alle som har bidratt til å gjøre denne flotte feiringen mulig! Takk til ministrantene som er med i dag, til alle som har laget alter og bidratt med blomster! Etter prosesjonen må dere gjerne ta en bjørkegrein fra altrene med hjem. Dette er en fin katolsk tradisjon.

 • Mandag (20.6) er det ikke messe.
 • Tirsdag til fredag messe kl. 18.00
 • Onsdag rosenkrans kl. 17.30
 • Torsdag tilbedelse kl. 17.30
 • Lørdag messe på Hareid kl. 17.00
 • Søndag messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00, høymesse kl. 11.00 og messe på engelsk kl. 16.00. Søndag den 26. juni blir siste vanlige søndag i menigheten før ferien.

Jeg minner om pilegrimsturen til Selja. Det er viktig med påmelding med tanke på båttransport ut til Selja.

Jeg vil takke vår kantor Ionna Precup og de to solistene som har deltatt i messen sammen med oss! Takk også til korpset som vil spille for oss i prosesjonen!

[ Vi vil nå stille opp til prosesjon. ]

Først går kors, ministranter, førstekommunions barn (og andre barn), Hellige Maria, Ave Maria-bokstaver, røkelse, Det hellige sakrament, korps, etterfulgt av menigheten.

Kunngjøringer 12. juni 22 – Treenighetssøndag

I dag takker vi familien Tam for alt arbeid de har gjort for Kirken vår. Etter messen kl. 11.00 har vi en utvidet kirkekaffe for dem. De reiser etter pilegrimsturen til Selja, men på grunn av sommerferie har vi selskapet nå. Familien Tam har nedlagt et enormt antall timer med frivillig arbeid for oss.
— Alle prestene takker dere for alt arbeid knyttet til sakristiet, ministrantarbeid og alt annet dere har bidratt med!

Kommende uke

 • I dag, søndag, er det messe på engelsk kl. 16.00
 • Mandag til fredag messe kl. 18.00
 • Onsdag rosenkrans kl. 17.30
 • Torsdag tilbedelse kl. 17.30
 • Fredag tilbedelse etter messen. Det blir siste fredagstilbedelse før ferien.
 • Lørdag ministrantøvelse for Corpus Christi kl 10.00 i Vår Frue Kirke

Neste søndag, 19. juni, er det bare én messe, den store Corpus Christi-messen. Den er i Ålesund lutherske kirke kl. 15.00 med påfølgende prosesjon. Husk å betale for parkering, slik at du ikke får bot! P. Waldemar trenger hjelp til å bygge alter i sentrum, ta kontakt med p. Waldemar om du kan hjelpe!

Boden er snart ferdig, takk til alle som har bidratt med å bygge den, økonomisk som med fysisk arbeid! Takk til alle som har hjulpet med hagen, kjøkkenet og sakristiet!

Til slutt, husk å melde dere på pilegrimsturen til Selja, bak i Kirken eller via epost! For program, se tidligere post på hjemmesiden.

Programmet for Olsok 2022 ligger på St. Rita Radio sine hjemmesider. Det er flere fra menigheten som vil reise.

God søndag til dere alle!

Kunngjøringer 5. juni 2022 – Pinsedag

 • I dag er det messe kl. 17.00 i Ikornnes kirke og pre-kommunion kl. 10.00 og kl. 12.00.
 • Familien Tam skal flytte til Oslo, dessverre! Neste søndag etter messen vil vi ha en utvidet kirkekaffe for dem, hvor vi takker for den store innsatsen de har lagt ned for menigheten vår. Ta gjerne med kake eller noe å spise. Vennligst skriv dere på listen, slik at vi vet hvor mange som kommer.
 • Fredag 10. juni rekviemmesse i Arnfinnstova på Longva kl. 12.00 for p. Arnfinn som døde for 10 år siden. Alle er velkomne. For mer informasjon: Ingunn Hellevik, tlf. 974 98 908.
 • På lørdag er det messe på Hareid kl. 17.00.
 • Sommerens siste pre-kommunion er på lørdag kl. 10.30, uten messe.
 • Søndag er det messe på polsk kl. 09.00 og kl. 14.00, høymesse på norsk kl. 11.00 og på engelsk kl. 16.00.
 • Mandag – fredag messe kl. 18.00
 • Onsdag rosenkrans kl. 17.30
 • Torsdag tilbedelse kl. 17.30

Corpus Christi

Søndag den 19. juni er det Corpus Christi. Etter to år med korona er vi endelig klare til å innta gatene i Ålesund. Messe som tidligere i Ålesund lutherske kirke kl. 15.00 etterfulgt av prosesjon. Dette blir eneste messe denne søndagen.

Jeg minner også om pilegrimsturen til Selja. Påmelding bak i Kirken og på epost.

Takk til alle som har bidratt med bygging av boden og med sakristiet!

God søndag til alle!

Kunngjøringer 29. mai – 7. søndag I påsketiden

 • Tirsdag til fredag messe kl. 18.00
 • Onsdag rosenkrans kl. 17.30
 • Torsdag tilbedelse kl. 17.30
 • Fredag er første fredag i juni. Skriftemål fra kl. 17.00, messe etterfulgt av Jesu hjerteandakt kl. 18.00.
 • Lørdag er første lørdag i juni. Skriftemål fra kl. 08.30, rosenkrans kl. 09.00, etterfulgt av messe for Marias rene hjerte.
 • Lørdag messe i Volda kl. 17.00
 • Søndag er det pinse. Messe på polsk kl. 09.00 og 14.00, høymesse på norsk kl. 11.00 og messe i Ikornnes kl. 17.00.
 • Søndag kl. 10.00 og kl. 12.00 er det siste katekese for pre-kommunion før sommeren.

Takk til alle som har bidratt med bygging av boden og med sakristiet!

Husk å melde dere på pilegrimstur til Selja, enten på listen bak i kirken eller på epost.

På tirsdag er det festen for Den salige Jomfru Marias gjesting hos Elisabeth.

God søndag til alle!

Kunngjøringer søndag 22. mai – 6. søndag i påsketiden

I dag er det messe kl 16.00 på engelsk etterfulgt av prosesjon.

I dag avsluttes retretten som har pågått i helgen. Takk til prestene og legfolket som har holdt retretten og takk til alle som deltok!

En stor takk til alle som bidrar med byggingen av den nye boden! En særlig takk til familien Tam og Prisce for hjelp i sakristiet og kirken! Takk til alle andre som også hjelper meg i menigheten!

Kommende uke

 • Mandag til fredag er det hverdagsmesse kl. 18.00
 • Onsdag rosenkrans kl. 17.30
 • På torsdag er det Kristi Himmelfart, en dag med messeplikt i Norge. Det er messe på polsk kl. 09.00 og kl. 14.00, og høymesse på norsk kl. 11.00
 • Lørdag messe i Hareid kl. 17.00
 • Søndag er det messe kl. 09.00 og kl. 14.00 på polsk, og høymesse på norsk kl. 11.00

Pilegrimstur til Selja

Den 8. juli arrangerer menigheten pilgrimstur til Selja.

Påmeldingsfrist er 23. juni pr. mail, alesund@katolsk.no, bak i kirken eller ved å kontakte p. Waldemar, tlf. 469 50 579.

07.45 Avreise fra Vår Frue Kirke, Nørvesund
08.20 Ferje Sulesund-Hareid
09.45 Ferje Årvik-Koparnes
11.00 Ankomst Selje
11.30 Båt til Selja
11.45 Prosesjon fra Bø til Klosterruinene
12.30 Høymesse og vesper
15.30 eventuelt kl 16.00 Båt fra Klosterruinene
17.00 (ev. 17.30) Ferje Koparnes-Årvik
18.10 (ev. 18.40) Ferje Hareid-Sulesund
19.00 (ev. 19.30) Ankomst Vår Frue Kirke, Nørvesund

Les om Seljumannamessen 2021.

Kunngjøringer 15. mai – 5. søndag i påsketiden

Mai er Maria-måned. «Flores de Mayo» i Ulsteinvik 15. mai 2022

Kommende uke

 • I dag er det messe i Ulsteinvik kl. 17.00
 • På mandag blir det ingen messe kl. 18.00
 • Tirsdag 17. mai blir det høymesse kl. 18.00 etterfulgt av kirkekaffe. Ta gjerne med kake eller noe å spise
 • Onsdag – fredag messe kl. 18.00
 • Onsdag rosenkrans kl. 17.30
 • Torsdag tilbedelse kl. 17.30

Det er ikke katekese for pre-kommunion på lørdag. Siste katekese før sommeren blir i juni.

Retrett

Jeg inviterer dere alle til engelskspråklig retrett fredag til søndag i menigheten. Tema for retretten er «vår tro som trenger Guds støtte». Det krever mye å organisere en slik retrett. Det kommer to prester og seks lekfolk for å gjennomføre retretten. Jeg vet at du kanskje har planer, men kan du ikke endre de for Gud? Jeg håper flest mulig kan delta. La oss be om at Gud vil bruke denne retretten til å endre hjertene. Ta gjerne med noe mat eller kaker på lørdag. Kaffe står p. Waldemar for. Påmelding til p. Waldemar.

Tidsplan for retretten
Fredag 18.00-20.00
Lørdag 10.00-21.00
Søndag 14.00-16.00

Messer søndag

 • Messe på polsk kl. 09.00 og 14.00
 • Høymesse på norsk kl. 11.00
 • Messe på engelsk med feiring av «Flores de Mayo» kl. 16.00

God søndag til alle!