Katekese

Pre-kommunion (født i år 2014)
Første søndag i måneden kl. 10.

Pre-kommunion (født i år 2013)
Første lørdag i måneden kl. 10.

Konfirmasjon 2022
3. lørdag i måneden kl. 10. Deltar på messe kl. 12.30.

Pre-konfirmasjon
3. lørdag i måneden kl. 13. Deltar på messe kl. 12.30.