Katolsk Forum

Lær mer om troen! Følg med i kunngjøringene i messen og i dagspressen for nærmere informasjon.