Messer på YouTube og Facebook

Messene i Vår Frue kirke kan følges via menighetens YouTube-kanal og på Facebook:

YouTube. Streaming av messer
Facebook — @VarFruekirke

Ukeprogram

Mandag, onsdag og fredag
Kl. 12.00 Rosenkrans
Kl. 17.30 Vesper
Kl. 18.00 Messe

Tirsdag og torsdag
Kl. 12.00 Rosenkrans
Kl. 17.30 Tilbedelse av Det helligste Sakramentet
Kl. 18.00 Messe

Lørdag
Kl. 12.00 Rosenkrans
Kl. 12.30 Messe

Søndag
Kl. 09.00 Messe på polsk
Kl. 11.00 Høymesse