Rosenkransaksjon for Oslo katolske bispedømme

Fra troende i bispedømmet er det kommet en oppfordring til å holde en kontinuerlig bønnevakt for bispedømmet fra Palmesøndag kl. 13:00 til 1. påskedag kl. 6:00 ved å be rosenkransen hver eneste time. Hvis mange nok melder seg, blir det mulig å sette opp en liste over vakthavende mellom 29.3. (Palmesøndag) og 5.4. (Påskedag). Man trenger ikke å be i en kirke, man kan be der man befinner seg. Målet er å få dekket alle timer mellom Palmesøndag og Påske, også nattetimer.

Det er opprettet en mailadresse hvor de frivillige kan melde seg på den timen (gjerne flere!) som passer dem best: .

Pastoralavdelingen takker for initiativet og ber alle sogneprester om å utlyse denne rosenkransaksjonen i sine sogn. Folk kan melde seg enkeltvis på mail, eller skrive seg inn på et ark (navn, dato, klokkeslett) som presten sender skannet til mailadressen over.

Melding fra Oslo katolske bispedømmes pastoralavdeling

Ungdomshelg i Vår Frue kirke

Helgen 13-15. mars får vi besøk av flere fra NUK og inviterer til ungdomshelg i Ålesund.
Helgen starter med messe kl 18.00 fredag 13.mars og avsluttes etter kirkekaffe ca kl 13.00 søndag 15.mars.
For påmelding send epost til palgnes@Hotmail.com

Fasteretrett

Fasteretrett
Ved P. Jo Neve S.M. lørdag 28.02.2015 kl. 11.00-15.00
Messe, enkelt måltid, mulighet for skriftemål/samtale

Fastemandat for Oslo katolske bispedømme og Trondheim stift 2015

1. Bot er en del av kristenlivet. Boten minner om og er uttrykk for omvendelsen som vi alle er forpliktet til, for å komme nærmere Kristus og våre lidende medmennesker.

2. Boten er spesielt knyttet til skriftemål og personlig omvendelse, men også til årets fredager, til forberedelsen av store høytider og hendelser i livet og til andre felles botshandlinger i Kirken.

3. Boten kan komme til uttrykk ved faste, dvs. ved å spise mindre enn vanlig, og ved abstinens, dvs. å avstå fra kjøtt eller annen føde. Boten kan også komme til uttrykk ved mer intens innsats i bønn og karitativt arbeid enn vanlig.

4. Fastetiden er tiden for individuell og kollektiv forberedelse til påskehøytiden, bl.a. gjennom bot og korsveisandakter. Særlig følger vi dem som skal døpes under påskevigilien. Fastetiden begynner askeonsdag (i år: 18. februar). Denne dag samt langfredag (i år: 3. april) er felles faste- og abstinensdager i hele Kirken. Disse dager innbys vi også til å delta i de spesielle liturgiske feiringer.

5. Fastebudet gjelder alle fra fylte 18 år til fylte 59 år, abstinensbudet alle fra fylte 14 år. Sykdom og andre spesielle forhold begrunner unntak fra faste- og abstinensbudet.

Oslo, 16. februar 2015.vapen

✠ BERNT I. EIDSVIG CAN.REG.
 
Biskop av Oslo
og ap. administrator i Trondheim stift

I vår menighet

Søndag 15. februar 6. søndag per annum, B
1 3 Mos 13,1-2.44-46 S Sal 32(31),1-2. 5. 11 2 1 Kor 10,31-11,1 E Mark 1,40-45
09.00 Messe på polsk
11.00 Høymesse
14.00 Messe på polsk
16.00 Messe på litauisk
17.00 Messe i Ulsteinvik kirke

Onsdag 18. februar Askeonsdag, faste og abstinens
18.00 Høymesse

Torsdag 19. februar Mariaforening
12.00 Messe, lunch, andakt

Lørdag 21. februar Konfirmasjonsundervisning
11.00 Katekese
13.15 Messe

Søndag 22. februar 1. søndag i fasten, B
1 1 Mos 9,8-15 S Sal 25(24),4-5. 6-7. 8-9 2 1 Pet 3,18-22 E Mark 1,12-15
09.00 Messe på polsk
11.00 Høymesse
14.00 Messe på polsk

Lørdag 28. februar
16.00 Messe på polsk i Gursken kirke

Søndag 1. mars 2. søndag i fasten
1 1 Mos 22,1-2.9a.10-13.15-18 S Sal 116(115),10+15. 16-17. 18-19 2 Rom 8,31b- 34 E Mark 9,2-10
09.00 Messe på polsk
11.00 Høymesse
14.00 Messe på polsk
16.00 Messe i Ikornnes kirke

Fredag 6. mars Jesuhjertefredag  
18.00 Messe med tilbedelse

Lørdag 7. mars Trosundervisning
11.00 Katekese
13.15 Familiemesse

Søndag 8. mars 3. søndag i fasten, B
1 2 Mos 20,1-17 (kortere: 20,1-3.7-8.12-17) S Sal 19(18),8.9.10.11 2 1 Kor 1,22-25 E Joh 2,13-25
09.00 Messe på polsk
11.00 Høymesse
14.00 Messe på polsk
16.00 Messe på engelsk

Lørdag 14. mars
12.00 Messe i Volda sykehuskapell
16.00 Messe på polsk i Gursken kirke

Søndag 15. mars 4. søndag i Fasten, B
1 2 Krøn 36,14-17a.19-23 S Sal 137(136),1-2.3.4-5.6 2 Ef 2,4-10 E Joh 3,14-21
09.00 Messe på polsk
11.00 Høymesse
14.00 Messe på polsk
17.00 Messe i Ulsteinvik kirke

«Det kimer nu til julefest»

Menino_Jesus_e_Maria

Et barn er født i Betlehem, i Betlehem.
Ti gleder seg Jerusalem.
Halleluja! Halleluja!
En fattig jomfru satt i lønn, i Betlehem,
og fødte himlens kongesønn.
Halleluja! Halleluja!

Valfart til Selja på Seljumannamesse

Reisen til Selja i 2013
På Selja i 2013

Fra Sta. Sunniva-bloggen har vi sakset en flott presentasjon av årets valfart til Seljumannamessen:

Tirsdag 8. juli, på selveste Seljumannamesse, feires det katolsk messe i klosterruinene på den hellige øya Selja – «der Kyrkja i Noreg vart fødd».

Seljumannamesse er festen for Vestlandets skytshelgen Sta. Sunniva og hennes ledsagere.

– Vi har bestilt en egen båt ut til Bø på Selja klokken 12.00.  Derfra går vi i prosesjon til klosterruinene der vi feirer messe umiddelbart. De som vil ta båten direkte til klosterruinene kan gjøre det. Vi kommer til å feire messe uansett hvordan været blir, forteller p. Ole Martin Stamnestrø, sokneprestadministrator i Vår Frue menighet i Ålesund og ansvarlig for messen.

1000 år gammelt pilegrimsmål

Flere historiske steder under valfarten. Her fra St. Jetmund kirke på Åheim
Flere historiske steder under valfarten. Her fra St. Jetmund kirke på Åheim

Selja er Norges eldste pilegrimsmål. Hit har pilegrimene søkt seg i over 1000 år. Kom og finn ut hvorfor!

Etter messen blir det piknik og god tid til å oppleve «heilagstaden», besøke den hellige hulen og den hellige kilden. Båten tilbake til fastlandet går direkte fra klosteret klokken 15.30. Turen tilbake tar 15 min.

Etter Selja-turen blir det vesper (kveldsbønn) i St. Jetmund kirke i Vanylven kl. 16.30, med etterfølgende kirkekaffe på Åheim kl. 17.00.