Korsveiandakt

Korsvei01

Jesus blir dømt til døden

Vi har gått inn i den stille uke. Bli med på en vandring gjennom vår kirke — korsveien. Her følger bilder av de fjorten stasjonene. En andakt til hver stasjon kan leses på katolsk.no. Dette vil være en god forberedelse til den vandringen vi gjør i fellesskap i Vår Frue kirke langfredag kl. 11.30 (på polsk) og kl. 14.30 (på norsk).

Korsvei02

Jesus mottar korset

Korsvei03

Jesus faller første gang under korset

Korsvei04

Jesus møter sin mor

Korsvei05

Simon fra Kyrene hjelper Jesus å bære korset

Korsvei06

Veronika rekker Jesus svetteduken

Korsvei07

Jesus faller annen gang under korset

Korsvei08

Jesus trøster Jerusalems kvinner

Korsvei09

Jesus faller tredje gang under korset

Korsvei10

Jesus blir avkledt

Korsvei11

Jesus blir naglet til korset

Korsvei12

Jesus dør på korset

Korsvei13

Jesus blir tatt ned av korset og lagt i sin mors fang

Korsvei14

Jesus blir gravlagt