Konfirmasjon/ferming

Konfirmanter
3. lørdag i måneden katekese for konfirmanter.

Konfirmasjon
Mandag 21. mai 2018 (2. pinsedag)