Førstekommunion og senere

Fra 1. klasse til førstekommunion
4. søndag i måneden fra kl. 10.00 til 10.45.

Fra førstekommunion og frem til konfirmasjonsalder
1. lørdag i måneden for barn, både for førstekommunionsbarn og for barn som er mellom førstekommunions- og konfirmasjonsalder.

Førstekommunionsbarn — på polsk
2. lørdag i måneden katekese for førstekommunionsbarn på polsk kl. 14.30-15.30 i Gursken krk.. Dette er i tillegg til den obligatoriske katekesen hver 1. lørdag i måneden.

Førstekommunion
Søndag 3. mai 2020