Katekese

Førstekommunionsbarn. Barn frem til konfirmasjonsalder
1. lørdag i måneden for barn, både for førstekommunionsbarn og for barn som er mellom førstekommunions- og konfirmasjonsalder.

Førstekommunionsbarn — på polsk
2. søndag i måneden katekese for førstekommunionsbarn på polsk kl. 12.30-13.30. Dette er i tillegg til den obligatoriske katekesen hver 1. lørdag i måneden.

Konfirmanter
3. lørdag i måneden for konfirmanter.

Alle barn — på polsk
4. lørdag i måneden katekese for alle barn på polsk i Ulstein kirke kl. 11.00-12.30.

Førstekommunion
Søndag 6. mai 2018

Konfirmasjon
Mandag 21. mai 2018 (2. pinsedag)