I vår menighet

Simone Cantarini: Madonna del Rosario

Fredag 4. oktober  ·  Jesuhjertefredag
18.00    Høymesse & Sakramentsandakt

Lørdag 5. oktober  ·  Katekese for barn
13.15    Messe
18.00    Messe på polsk

Søndag 6. oktober  ·  27. søndag per annum, C
09.00    Messe på polsk
11.00    Høymesse & Rosenkrans
14.00    Messe på polsk
16.00    Høymesse i Ikornnes krk.

Lørdag 12. oktober
12.00    Høymesse i Ørsta krk.
16.00    Messe på polsk i Gursken krk.

Søndag 13. oktober  ·  28. søndag per annum, C
09.00    Messe på polsk
11.00    Høymesse & Rosenkrans
14.00    Messe på polsk
16.00    Messe på engelsk

Torsdag 17. oktober  ·  Mariaforeningen
12.00    Messe, lunch, andakt

Lørdag 19. oktober  ·  Konfirmantkatekese
13.15    Messe

Søndag 20. oktober  ·  29. søndag per annum, C
09.00    Messe på polsk
11.00    Høymesse & Rosenkrans
14.00    Messe på polsk
17.00    Høymesse i Ulstein krk.

Lørdag 26. oktober
16.00    Messe på polsk i Gursken krk.

Søndag 27. oktober  ·  30. søndag per annum, C
09.00    Messe på polsk
11.00    Høymesse & Rosenkrans
14.00    Messe på polsk

Se forøvrig i kalenderen for august – oktober 2019