I vår menighet

Fredag 1. februar  ·  Jesushjertefredag
18.00 Høymesse og sakramentsandakt

Lørdag 2. februar  ·  Kyndelsmesse, Trosundervisning
11.00 Katekese
13.15 Prosesjon & Høymesse
18.00 Messe på polsk

Søndag 3. februar  ·  4. søndag per annum, C
09.00 Messe på polsk
11.00 Høymesse & Blasiusvelsignelse
14.00 Messe på polsk
16.00 Høymesse i Ikornnes krk.

Lørdag 9. februar
14.00 Høymesse i Volda sykehuskapell.
16.00 Messe på polsk i Gursken krk.

Søndag 10. februar  ·  5. søndag per annum, C
09.00 Messe på polsk
11.00 Messe
14.00 Messe på polsk
16.00 Messe på engelsk

Lørdag 16. februar  ·  Konfirmantundervisning
11.00 Katekese
13.15 Messe

Søndag 17. februar  ·  6. søndag per annum, C
09.00 Messe på polsk
11.00 Høymesse
14.00 Messe på polsk
17.00 Høymesse i Ulstein krk.

Torsdag 21. februar  ·  Mariaforening
12.00 Messe, lunch, andakt

Lørdag 23. februar
16.00 Messe på polsk i Gursken krk.

Søndag 24. februar  ·  7. søndag per annum, C
09.00 Messe på polsk
11.00 Høymesse
14.00 Messe på polsk

Se forøvrig i kalenderen for februar – april.