I vår menighet


Fredag 2. august  ·  Jesuhjertefredag
18.00  Høymesse & Sakramentsandakt

Søndag 4. august  ·  18. søndag per annum, C
11.00  Høymesse
14.00  Messe på polsk

Søndag 11. august  ·  19. søndag per annum, C
11.00  Høymesse
14.00  Messe på polsk

Torsdag 15. august  ·  Høytiden for Jomfru Marias Opptagelse i Himmelen
18.00  Høymesse

Søndag 18. august  ·  20. søndag per annum, C
11.00  Høymesse
14.00  Messe på polsk

Lørdag 24. august  ·  Barnedag (for familier med barn 0–16 år)
15.00–18.00

Søndag 25. august  ·  21. søndag per annum, C
11.00  Høymesse
14.00  Messe på polsk

Se forøvrig i kalenderen for august – oktober 2019