I vår menighet

Roratemesser fredager 06.30 i adventstiden!

Søndag 1. desember  ·  Advent I, A
09.00    Messe på polsk
11.00    Høymesse
14.00    Messe på polsk
16.00    Høymesse i Ikornnes krk.

Fredag 6. desember  ·  Jesuhjertefredag
06.30    Roratemesse (forma ordinaria, latin)
18.00    Høymesse & Jesuhjerteandakt

Lørdag 7. desember  ·  Trosundervisning
11.00    Katekese
13.15    Messe
18.00    Messe på polsk

Søndag 8. desember  ·  Advent II, A
09.00    Messe på polsk
11.00    Høymesse
14.00    Messe på polsk
16.00    Messe på engelsk

Mandag 9. desember  ·  Jomfru Marias Uplettede Unnfangelse
18.00    Høymesse

Fredag 13. desember
06.30    Roratemesse (forma ordinaria, latin)

Lørdag 14. desember
12.00    Høymesse i Ørsta krk.
16.00    Messe på polsk i Gursken krk.

Søndag 15. desember  ·  Advent III, A
09.00    Messe på polsk
11.00    Høymesse
14.00    Messe på polsk
17.00    NB! Ingen messe i Ulstein krk.

Torsdag 19. desember  ·  Mariaforening
12.00    Messe, lunch, andakt

Fredag 20. desember
06.30    Roratemesse (forma ordinaria, latin)

Søndag 22. desember  ·  Advent IV, A
09.00    Messe på polsk
11.00    Høymesse
14.00    Messe på polsk

Tirsdag 24. desember  ·  Julaften
23.00    Julenattsmesse

Onsdag 25. desember  ·  1. Juledag
09.00    Messe på polsk
11.00    Høymesse
14.00    Messe på polsk
14.30    Høymesse i Ikornnes krk.

Torsdag 26. desember  ·  2. Juledag, St. Stefanus
10.00    Messe på polsk
12.00    Høymesse i Volda krk.

Fredag 27. desember  ·  3. Juledag, St. Johannes Ap. & Ev.
17.00    Høymesse i Ulstein krk.

Søndag 29. desember  ·  Festen for Den Hellige Familie
11.00    Høymesse
14.00    Messe på polsk

Tirsdag 31. desember  ·  Nyttårsaften
18.00    Takksigelsesmesse

Onsdag 1. januar  ·  Høytiden for Maria Guds Mor
18.00    Høymesse

Se forøvrig i kalenderen for november 2019 – januar 2020