I vår menighet

 

Pave Frans anmoder alle om å be rosenkransen hver dag i oktober for å verne Kirken mot det onde.

Fredag 5. oktober    ·    Jesushjertefredag
18.00   Høymesse & Sakramentsandakt

Lørdag 6. oktober    ·    Katekese for barn
13.15  Messe
18.00  Messe på polsk

Søndag 7. oktober    ·    27. søndag per annum, B
09.00   Messe på polsk
11.00   Høymesse & Rosenkrans
14.00   Messe på polsk
16.00   Høymesse i Ikornnes krk.

Lørdag 13. oktober
14.00  Høymesse i Volda krk.
16.00  Messe på polsk i Larsnes krk. (Gursken kirke er under oppussing.)

Søndag 14. oktober    ·    28. søndag per annum, B
09.00   Messe på polsk
11.00   Høymesse & Rosenkrans
14.00   Messe på polsk
16.00   Messe på engelsk

Torsdag 18. oktober    ·    Mariaforeningen
12.00   Messe, lunch, andakt

Lørdag 20. oktober    ·    Konfirmantkatekese
13.15   Messe

Søndag 21. oktober    ·    29. søndag per annum, B
09.00   Messe på polsk
11.00   Høymesse & Rosenkrans
14.00   Messe på polsk
16.00   Høymesse i Ulstein krk.

Lørdag 27. oktober
16.00  Messe på polsk i Larsnes krk. (Gursken kirke er under oppussing.)

Søndag 28. oktober    ·    30. søndag per annum, B
09.00   Messe på polsk
11.00   Høymesse & Rosenkrans
14.00   Messe på polsk

Se forøvrig i kalenderen for august – oktober.