I vår menighet

Fredag 2. februar   ·  Kyndelsmesse, Jesushjertefredag
18.00  Prosesjon & Høymesse

Lørdag 3. februar   ·  Trosundervisning
11.00  Katekese
13.15  Familiemesse & Blasiusvelsignelse
18.00  Messe på polsk

Søndag 4. februar  ·  5. søndag per Sannum, B
09.00  Messe på polsk
11.00  Høymesse
14.00  Messe på polsk
16.00  Høymesse i Ikornnes krk.

Lørdag 10. februar
14.00  Høymesse i Volda krk.
16.00  Messe på polsk i Gursken krk.

Søndag 11. februar  ·  6. søndag per annum, B
09.00  Messe på polsk
11.00  Høymesse
14.00  Messe på polsk
16.00  Messe på engelsk

Askeonsdag (faste & abstinens)
18.00  Høymesse

Torsdag 15. februar  ·  Mariaforeningen
12.00  Messe, lunch, andakt

Lørdag 17. februar  ·  Konfirmantundervisning
11.00  Katekese
13.15  Familiemesse

Søndag 18. februar  ·  Faste I, B
09.00  Messe på polsk
11.00  Høymesse
14.00  Messe på polsk
17.00  Høymesse i Ulstein krk.

Lørdag 24. februar
16.00  Messe på polsk i Gursken krk.

Søndag 25. februar  ·  Faste II, B
09.00  Messe på polsk
11.00  Høymesse
14.00  Messe på polsk

Se forøvrig i kalenderen for februar – april.