I vår menighet

Fredag 1. desember   ·  Jesushjertefredag
18.00  Høymesse & Sakramentsandakt

Lørdag 2. desember   ·  Trosundervisning
11.00  Katekese
13.15  Messe
18.00  Messe på polsk

Søndag 3. desember  ·  Advent I, B
09.00  Messe på polsk
11.00  Høymesse
14.00  Messe på polsk
16.00  Høymesse i Ikornnes krk.

Fredag 8. desember  ·  Jomfru Marias uplettede unnfangelse
06.30 Roratemesse (Forma Ordinaria, latin)
12.00 Messe (Forma Ordinaria, norsk)
18.00 Høymesse (Forma Extraordinaria, latin)

Lørdag 9. desember
14.00  Høymesse i Volda krk.
16.00  Messe på polsk i Gursken krk.

Søndag 10. desember  ·  Advent II, B
09.00  Messe på polsk
11.00  Høymesse
14.00  Messe på polsk
16.00  Messe på engelsk

Fredag 15. desember
06.30 Roratemesse (Forma Ordinaria, latin)

Lørdag 16. desember  ·  Konfirmantundervisning
11.00  Katekese
13.15  Messe

Søndag 17. desember  ·  Advent III, B
09.00  Messe på polsk
11.00  Høymesse
14.00  Messe på polsk
17.00  NB! Ingen messe i Ulstein krk.

Torsdag 21. desember  ·  Mariaforening
12.00  Messe, lunch, andakt

Søndag 24. desember  ·  Advent IV, B
09.00  Messe på polsk
11.00  Høymesse

Julaften
23.00  Julenattsmesse

Mandag 25. desember  ·  1. Juledag
09.00  Messe på polsk
11.00  Høymesse
14.00  Messe på polsk
16.00  Høymesse i Ikornnes krk.

Tirsdag 26. desember  ·  2. Juledag, St. Stefanus
11.00  Messe
12.00  Høymesse i Volda krk.

Onsdag 27. desember  ·  3. Juledag, St. Johannes Ap. & Ev.
15.00  Høymesse i Ulstein krk.

Søndag 31. desember  ·  Festen for Den Hellige Familie
11.00  Høymesse

Mandag 1. januar  ·  Høytiden for Maria Guds Mor
18.00  Høymesse

Se forøvrig i kalenderen for desember – januar.