I vår menighet

Fredag 1. juni  ·  Jesuhjertefredag
18.00  Høymesse & sakramentsandakt

Lørdag 2. juni
18.00  Messe på polsk

Søndag 3. juni  ·  Corpus Christi
14.00  Høymesse & Prosesjon
NB! Ålesund lutherske krk.

Fredag 8. juni   ·  Høytiden for Jesu hjerte
18.00 Høymesse

Søndag 10. juni  ·  10. søndag per annum, B
09.00 Messe på polsk
11.00  Høymesse
14.00 Messe på polsk
16.00 Messe på engelsk

Lørdag 16. juni  ·  Feiring av filippinsk nasjonaldag
13.00  Høymesse i Ørsta krk.

Søndag 17. juni  ·  11. søndag per annum, B
09.00  Messe på polsk
11.00  Høymesse
14.00  Messe på polsk
17.00  Høymesse i Ulstein krk.

Torsdag 21. juni  ·  Mariaforeningen
12.00  Messe, lunch, andakt

Søndag 25. juni  ·  Høytiden for St. Johannes’ fødsel
09.00  Messe på polsk
11.00  Høymesse
14.00  Messe på polsk

Fredag 29. juni  ·  Høytiden for SS. Peter & Paulus
18.00  Høymesse

Se forøvrig i kalenderen for mai – juli.