I vår menighet

Vår Frue Kirke i Ålesund vigslet av biskop Rüth 5. juni 1960

Lørdag 1. juni
18.00  Messe på polsk

Søndag 2. juni  ·  7. søndag i påsketiden, C
09.00  Messe på polsk
11.00  Høymesse
14.00  Messe på polsk
16.00  Messe i Ikornnes krk.

Onsdag 5. juni  ·  Kirkevielsesfest
18.00  Høymesse (latin, Forma extraordinaria)

Fredag 7. juni  ·  Jesuhjertefredag
18.00  Høymesse & sakramentsandakt

Lørdag 8. juni
16.00  Messe på polsk i Gursken krk.
OBS: Messen er flyttet til søndag kl. 17.00

Søndag 9. juni  ·  Pinsedag, C
09.00  Messe på polsk
11.00  Høymesse
14.00  Messe på polsk
16.00  Messe på engelsk
17.00  Messe på polsk i Gursken krk.

Søndag 16. juni  ·  Treenighetssøndag, C
09.00  Messe på polsk
11.00  Høymesse
14.00  Messe på polsk
17.00  Messe i Ulstein krk.

Torsdag 20. juni  ·  Mariaforeningen
12.00  Messe, lunch, andakt

Søndag 23. juni  ·  Corpus Christi
15.00  Høymesse & Prosesjon,
Ålesund lutherske krk.

Mandag 24. juni  ·  Høytiden for Johannes Døperens fødsel
18.00  Høymesse

Fredag 28. juni  ·  Høytiden for Jesu Hjerte
18.00  Høymesse

Lørdag 29. juni  ·  Høytiden for SS. Peter & Paulus
12.00  Messe Ørsta kulturhus
18.00  Høymesse

Søndag 30. juni  ·  13. søndag per annum, C
09.00  Messe på polsk
11.00  Høymesse
14.00  Messe på polsk

Se forøvrig i kalenderen for mai – juli 2019