I vår menighet

Fredag 3. august    ·    Jesushjertefredag
18.00   Høymesse & sakramentsandakt

Søndag 5. august    ·    18. søndag per annum, A
11.00   Høymesse
14.00   Messe på polsk

Søndag 12. august    ·    19. søndag per annum, A
11.00   Høymesse
14.00   Messe på polsk

Onsdag 15. august    ·    Jomfru Marias Opptagelse i Himmelen
18.00   Høymesse
(latin, Forma extraordinaria).

Søndag 19. august    ·    20. søndag per annum, A
11.00   Høymesse
14.00   Messe på polsk

Søndag 26. august    ·    21. søndag per annum, A
11.00   Høymesse
14.00   Messe på polsk

Se forøvrig i kalenderen for august – oktober.