I vår menighet

Søndag 1. oktober  ·  26. søndag per annum, A
09.00  Messe på polsk
11.00  Høymesse & Rosenkrans
14.00  Messe på polsk
16.00  Høymesse i Ikornnes krk.

Fredag 6. oktober  ·  Jesushjertefredag
18.00  Høymesse & Sakramentsandakt

Lørdag 7. oktober  ·  Katekese for barn
13.15  Messe

Søndag 8. oktober  ·  27. søndag per annum, A
09.00  Messe på polsk
11.00  Høymesse & Rosenkrans
14.00  Messe på polsk
16.00  Messe på engelsk

Lørdag 14. oktober
14.00  Høymesse i Volda krk.
16.00  Messe på polsk i Gursken krk.

Søndag 15. oktober  ·  28. søndag per annum, A
09.00  Messe på polsk
11.00  Høymesse & Rosenkrans
14.00  Messe på polsk
17.00  Høymesse i Ulstein krk.

Torsdag 19. oktober  ·  Mariaforeningen
12.00  Messe, lunch, andakt

Lørdag 21. oktober  ·  Konfirmantkatekese
13.15  Messe

Søndag 22. oktober  ·  29. søndag per annum, A
09.00  Messe på polsk
11.00  Høymesse & Rosenkrans
14.00  Messe på polsk

Lørdag 28. oktober
16.00  Messe på polsk i Gursken krk.

Søndag 29. oktober  ·  30. søndag per annum, A
09.00  Messe på polsk
11.00  Høymesse & Rosenkrans
14.00  Messe på polsk

Se ellers kalenderen for august – oktober.