Ungdomslag

Vår Frue menighet har et katolsk ungdomslag for tenåringer. Ta kontakt med p. Ole Martin for mer informasjon.