Ungdomslag

Vår Frue menighet har et katolsk ungdomslag for tenåringer. Ta kontakt med p. Ole Martin / p. Khiem for mer informasjon.