Katolsk Forum

Lær mer om troen! Følg med i kunngjøringene i messen og i dagspressen for nærmere informasjon.

Lørdag 9.03 kl. 16.00 på Aasentunet, Ørsta (efter messen i Volda krk. kl. 14)
«Apokryfene i nynorsk oversettelse». Foredrag ved professor og bibeloversetter Anders Aschim. Innlegg ved pater Ole Martin Stamnestrø om bakgrunnen til apokryfene, de deuterokanoniske skrifter.

Mandag 25.03 kl. 19.00
«Maria Møy den reine – en vandring i Marias fotspor i Norge». Foredrag ved kommunikasjonsrådgiver og skribent Ragnhild H. Aadland Høen.