Katolsk Forum

Onsdag 28. november kl. 19.00

     «Pater Prater» ved p. Ole Martin Stamnestrø.

Mulighet for å stille anonyme spørsmål om alt som har med troen å gjøre.

Følg med i kunngjøringene i messen og i dagspressen for nærmere informasjon.