Katolsk Forum

Lær mer om troen! Følg med i kunngjøringene i messen og i dagspressen for nærmere informasjon.

Onsdag 16.10 kl. 19.00 (umiddelbart efter messen kl. 18)
«Troens regel og Frans av Assisis livsregel». Foredragsholder er p. Hallvard Hole, Gardian i St. Frans kloster, Larvik.