Katolsk Forum

Torsdag 27. september kl. 19.00

Henning Laugerud holder foredrag:
     Katolsk motreformasjon i Norge

Følg med i kunngjøringene i messen og i dagspressen for nærmere informasjon.