Katolsk Forum

Følg med i kunngjøringene i messen og i dagspressen for nærmere informasjon.