Katolsk Forum

Tirsdag 28. november
Kl. 19.00: «De siste ting: Død, dom, helvede, himmel» v. p. Ole Martin Stamnestrø

Følg ellers med i dagspressen og i kunngjøringene i messen.