Katolsk Forum

Torsdag 14. september
Kl. 19.00. «Hvorfor latin?», ved p. Frode Eikenes

Følg ellers med i dagspressen og i kunngjøringene i messen.