Messer i Vår Frue kirke

Høymesse

Søndag
Messe på polsk kl. 09.00 (ikke juli/august)
Høymesse kl. 11.00
Messe på polsk kl. 14.00
Messe på engelsk kl. 16.00 (2. søndag i måneden)

Mandag — fredag  kl. 18.00

Lørdager (når det er katekese, trosundervisning) kl. 13.15