Kunngjøringer 10.10.2021

Takk til alle som var med og bidro til hagen og i kirken i går! Ting blir mer og mer normalt.

Takk til alle som var med på maraton-rosenkrans onsdag og spesielt til de som lagde mat!

Etter messe blir det rosenkrans etterfulgt av kirkekaffe. Jeg vet det kan være lenge med hel rosenkrans for barna, men det er fint om man er med på den første dekaden.

Lørdag den 16. oktober kl 10.00 er det konfirmantundervisning.
Prekonfirmasjon-undervisning kl. 13.00 samme dag.
12.30 messe for alle.

Ikke messe på lørdag kl. 12.00.

På søndag er det messe i Ulsteinvik kl 17.00.

I oktober blir det rosenkrans etter hverdagsmessene (ikke onsdag og lørdag).
På søndag blir det rosenkrans etter høymessen kl 11.

Takk til familien Tam og Phutin for deres arbeid i kirken og til alle som hjelper å vaske kirken på fredag!

Hverdagsmesse kl. 18.00.

Onsdag rosenkrans kl. 17.30.

Torsdag tilbedelse kl 17.30.

Fredag tilbedelse etter messen.

God søndag til alle sammen!

Kunngjøringer 26.9.2021

Restriksjonene knyttet til korona er opphevet. Det er ikke nødvendig å bestille billett lenger. Om du er syk, så må du holde deg hjemme. Vi starter med kirkekaffe og søndagsmiddag.

I dag er det Caritas søndag og kollekten går til Caritas.

I går var det konfirmasjon i Borgund kirke. Vi takker biskop Erik som var sammen med oss og konfirmerte våre 26 ungdommer. Vi gratulerer alle konfirmanter med familie. Takk til p. Marlo, ministranter, Ioana og til alle som bidro med blomster (Lucyna og hennes mann) og med mat etterpå. 

I oktober blir det rosenkrans etter hverdagsmessene (ikke onsdag og lørdag). På søndag blir det rosenkrans etter høymessen kl. 11. Om været tillater det ber vi ute sammen med Maria.

Messe i Volda lørdag kl 17.00. Sjukehuskapellet.

Undervisning for 1.kommunion lørdag kl. 10.00 som avsluttes med messe kl. 12.30.

På søndag er det pre-kommunion kl. 10.00 og kl. 12.00.

Hverdagsmesser kl. 18.00.

Rosenkrans på onsdag kl. 17.30. 

Tilbedelse torsdag kl. 17.30 og etter messen på fredag.

Fredag er det første fredag og vi feirer votivmesse for Jesu Hellige Hjerte. Skriftemål fra kl. 17.00. 

Etter tilbedelse på fredag vasker vi kirken, takk til alle som deltar.

Husk å be for biskop Erik som har årsdag for sin bispevielse søndag 3. oktober.

Kunngjøringene er tilgjengelig på papir bak i kirken. På menighetens Facebook-side og internettside.

God søndag til alle sammen!

Messetider for september 2021

Smittevernrestriksjonene oppheves f.o.m. 25. september 2021. Gud være lovet, som har ført oss gjennom denne tid!

Onsdager
Kl. 17.30   Rosenkrans

Torsdager
Kl. 17.30   Tilbedelse

Mandag – fredag
Kl. 18.00   Messe

Lørdager
Kl. 12.30   Katekesemesse (4. og 18. september)

Søndager
Kl. 09.00   Messe på polsk
Kl. 11.00   Høymesse
Kl. 14.00   Messe på polsk
Kl. 16.00   Messe på engelsk (12. september)

Messesteder

Lørdag 4. september
Kl. 17.00   merk: Volda kirke

Søndag 5. september
Kl. 17.00   Sykkylven – Ikornnes kirke

Lørdag 11. september
Kl. 17.00   Gursken kirke – flyttes til Ulsteinvik – polsk

Søndag 19. september
Kl. 17.00   Ulsteinvik – Fredheim eller Ulstein kirke – norsk

Viktige datoer i september

3. september
Votivmesse til Jesu hellige hjerte

8. september
Jomfru Marias fødsel

14. september
Korsets opphøyelse

15. september
Jomfru Marias smerte

21. september
Evangelisten Matteus

25. september
Konfirmasjon i Borgund kirke

29. september
De hellige erkeengler Mikael, Gabriel og Rafael.

Messene kan også følges via St. Rita Radio, menighetens Youtube-kanal og Facebook

Se forøvrig eget dokument, messetider september 2021

Kunngjøringer 19.9.2021

25. september kommer biskop Erik i anledning konfirmasjonen. 
Konfirmasjonen vil bli avholdt i Borgund kirke kl. 12.00 og 14.00.

Konfirmanter og faddere må møte 30 minutter før messen.

Disse messene er forbeholdt konfirmanter med gjester, som bestiller billetter på vanlig måte fra mandag. Dessverre er det ikke plass til andre. Vi trenger ministranter til konfirmasjonsmessen, meld deg til p. Waldemar.
Husk å be for våre konfirmanter.

Messe på engelsk kl. 18.00 på søndag. Merk tiden! 

Takk til Erika og Pål Johannes for hjelp med konfirmantene!

Hverdagsmesse kl. 18.00 
Onsdag rosenkrans kl. 17.30
Torsdag tilbedelse kl. 17.30
Fredag tilbedelse etter messen

Takk til familien Tam og Phutin for deres arbeid i kirken!
Takk til alle som vil hjelpe med blomster!
Takk til alle som bidro med å vaske etter tilbedelse på fredag!

God søndag til alle sammen!

Kunngjøringer

Utdeling av den hellige kommunion

Biskop Erik har utstedt et dekret som gjelder for hele Trondheim Stift om måter å motta den hellige kommunion på. Biskopen tillater utdeling av kommunion til de troende i hånden og direkte på tungen. De to måtene å motta kommunion på er sidestilt. 

Utdeling av den hellige kommunion foregår som følger:

  1. De troende som ønsker å motta den hellige kommunion i hånden mottar først, fra fremste benk ved Maria. En benk i gangen. Når siste benk ved Maria har mottatt den hellige kommunion, starter siste benk på Josef-siden. 
  2. Når alle som ønsker å motta den hellige kommunion i hånden har gjort det, vil presten desinfisere sine hender.
  3. De som ønsker å motta den hellige kommunion i munnen mottar i samme rekkefølge som de som mottar i hånden. 
  4. De som ikke vil motta den hellige kommunion kan komme frem å motta velsignelse i begge køene. 

Man må holde 1 meter avstand mellom familiene. Dette er alles ansvar.

Katekese

Pre-kommunion (barna født i år 2014) møtes kl 10.00 den første søndag i måneden. 

Barna som skal motta første kommunion til neste år (født i år 2013) samles 1. lørdag i måneden kl. 10.00.

Ungdommene som skal motta konfirmasjonens sakrament neste år møtes 3. lørdag i måneden kl. 10.00.

Ungdommene som går til pre-konfirmasjon, møtes 3. lørdag i måneden kl. 13.00. Begge konfirmasjonsgruppene deltar på messen kl. 12.30.

Blomster i kirken

Vi trenger hjelp til å lage til blomster i kirken. Ta kontakt med meg (p. Waldemar) om du vil hjelpe.

Messene, rosenkrans, tilbedelse

Strømming vil skje ved store fester ellers ikke. Det er viktig at de troende på ny samles i Kirken. Vi har et tett samarbeid med kommunen for at det skal være trygt i kirken. Om dere ikke får billett på en søndag, er det viktig å komme på en hverdagsmesse. 

MesseHverdager kl. 18.00Lørdag kl. 12.30Søndag kl. 09.00 på polsk
Høymesse kl. 11.00
Messe på polsk kl. 14.00
RosenkransOnsdag kl 17.30  
TilbedelseTorsdag kl 17.30
Fredag etter aftenmessen* 
  

* Tilbedelsen på fredag er åpen for alle og ikke bare for de polske. Vi ber på alle språk og det betyr mye for meg (p. Waldemar) at du kommer. 

Familiemessen kl 13.00 utgår inntil videre.

For messer på messestedene, se kalender bak i kirken. 

Utskrift av kunngjøringene.

Pilegrimstur til Selja

SELJUMANNAMESSE 8. juli 2021

Torsdag 8. juli feirer vi Seljumannamesse, festen for Vestlandets skytshelgen St. Sunniva og hennes ledsagere. Menigheten i Ålesund arrangerer dagstur til Selja. 

Alle må selv ordne med billett til Selja. Båten til Selja koster kr 260,- tur/retur for voksen og kr 140,- for barn + gebyr, og det må kjøpes i forkant hos klosterbåten.no. Avgang til Bø (hvor prosesjonen starter) kl. 10.40 – 11.00 – 11.20 – 11.40. Avgang direkte til klosteret kl. 12.00 og 13.15. Noen avganger er utsolgt.

Vi regner med at det tillates 100 deltagere på utendørs messe. Følgelig er det viktig med påmelding og fristen er 20. juni, pr. mail, alesund@katolsk.no.

12.00 Prosesjon fra Bø til Klosterruinene
13.00 Høymesse med biskop Erik
14.00 Lunsj
15.00 Refleksjon fra biskop Erik
15.30 Vesper
16.00 Ferje til Selje

Les mer om Seljumannamessen på Sta. Sunniva av Selja.

Messetider for Den stille uke og Påsken 2021

 

28. mars – Palmesøndag
08.00   Messe på polsk
09.00   Messe på polsk
11.00   Høymesse
13.00   Familiemesse
14.30   Messe på polsk
16.00   Messe på engelsk
17.00   Messe på polsk

29. mars
17.30   Vesper
18.00   Messe

30. mars
17.30   Vesper
18.00   Messe

31. mars
17.30   Vesper
18.00   Messe

1. april – Skjærtorsdag
16.00   Messe på polsk
18.00   Høytidelig aftenmesse

2. april – Langfredag
11.30   Korsveiandakt på polsk
12.00   Langfredagsliturgi på polsk
14.30   Korsveiandakt på norsk
15.00   Høytidelig langfredagsliturgi

3. april – Påskeaften
18.00   Påskevigilien på polsk
22.00   Påskevigilien på norsk

4. april – 1. påskedag
08.00   Messe på polsk
09.00   Messe på polsk
11.00   Høymesse
13.00   Familiemesse
14.30   Messe på polsk
17.00   Messe på polsk
16.00   Messe i Ikornnes

5. april – mandag i påskeoktaven
11.00   Høymesse
12.00   Messe i Volda
15.00   Messe på polsk i Ulsteinvik
17.00   Messe på norsk i Ulsteinvik

Biskop Erik besøker menigheten!

26. – 28. februar 2021

1R1A8398.jpeg
Foto: Oliver Neale (katolsk.no)
 

I anledningen av besøket og fastetiden ønsker biskopen å gi retrett til menigheten ved å holde et par refleksjoner. Programmet for helgen:

Fredag
17.30 Korsvei
18.00 Messe

Lørdag
11.15 Refleksjon I
12.00 Rosenkrans
12.30 Messe
13.00 Enkel kirkekaffe

17.00 Refleksjon II
17.45 Vesper
18.00 Enkel kirkekaffe

Søndag
11.00 Høymesse

Alle er hjertelig velkomne. Vi ber alle å registrere seg for billett på billett.katolsk.no

Romjul og nyttår

Mandag 28. desember – De uskyldige barn i Betlehem
Kl. 17.30 – Vesper
Kl. 18.00 – Messe

Tirsdag 29. desember
Kl. 17.30 – Tilbedelse
Kl. 18.00 – Messe

Onsdag 30. desember
Kl. 17.30 – Vesper
Kl. 18.00 – Messe

Torsdag 31. desember – Takksigelsesmesse
Kl. 17.30 – Tilbedelse
Kl. 18.00 – Messe

Fredag 1. januar – Maria, Guds Mor
Kl. 17.30 – Vesper
Kl. 18.00 – Høymesse