Avskjed med p. Pål Bratbak

Avskjed med Pål Bratbak

Mange hadde møtt frem da pater Pål Bratbak forrettet i messen søndag 23. februar. Messen som for anledningen var lagt til Volsdalen kirke ble en fin avskjed med Bratbak som tidligere sogneadministrator.

Pater Pål lyser velsignelsen

Pater Pål lyser velsignelsen

Mange ble også med på kirkekaffen

Mange ble også med på kirkekaffen