I vår menighet

Fredag 5. januar   ·  Jesushjertefredag
18.00  Høymesse & sakramentsandakt

Lørdag 6. januar   ·  Herrens Åpenbaring
11.00  Katekese
13.15  Høymesse
18.00  Messe på polsk

Søndag 7. januar  ·  Herrens Dåp
09.00  Messe på polsk
11.00  Høymesse
14.00  Messe på polsk
16.00  Høymesse i Ikornnes krk.

Lørdag 13. januar
14.00  Høymesse i Volda krk.
16.00  Messe på polsk i Gursken krk.

Søndag 14. januar  ·  2. søndag per annum, B
09.00  Messe på polsk
11.00  Messe
14.00  Messe på polsk
16.00  Messe på engelsk, Sto. Nino

Torsdag 18. januar  ·  Mariaforening
12.00  Messe, lunch, andakt

Lørdag 20. januar  ·  Konfirmantundervisning
11.00  Katekese
13.15  Messe

Søndag 21. januar  ·  3. søndag per annum, B
09.00  Messe på polsk
11.00  Høymesse
14.00  Messe på polsk
17.00  Høymesse i Ulstein krk.

Lørdag 27. januar
16.00  Messe på polsk i Gursken krk.

Søndag 28. januar  ·  4. søndag per annum, B
09.00  Messe på polsk
10.00-10.45 Katekese for barn
11.00  Høymesse
14.00  Messe på polsk

Se forøvrig i kalenderen for desember – januar.