Hva er egentlig messens mening?


For ti år siden utgav pave Benedikt XVI dokumentet Summorum Pontificum, som gav prester lettere anledning til å feire den gamle tridentinske messen. Men hva slags messe var egentlig dette, og hvorfor kom en endret messe på plass etter Det annet Vatikankonsil (1962–65)? Og hva er egentlig messens mening?

Les intervju (del 1) av pater Ole Martin på katolsk.no — «I messen møtes jord og himmel».

Og her er del 2 av intervjuet.

I vår menighet

Søndag 1. oktober  ·  26. søndag per annum, A
09.00  Messe på polsk
11.00  Høymesse & Rosenkrans
14.00  Messe på polsk
16.00  Høymesse i Ikornnes krk.

Fredag 6. oktober  ·  Jesushjertefredag
18.00  Høymesse & Sakramentsandakt

Lørdag 7. oktober  ·  Katekese for barn
13.15  Messe

Søndag 8. oktober  ·  27. søndag per annum, A
09.00  Messe på polsk
11.00  Høymesse & Rosenkrans
14.00  Messe på polsk
16.00  Messe på engelsk

Lørdag 14. oktober
14.00  Høymesse i Volda krk.
16.00  Messe på polsk i Gursken krk.

Søndag 15. oktober  ·  28. søndag per annum, A
09.00  Messe på polsk
11.00  Høymesse & Rosenkrans
14.00  Messe på polsk
17.00  Høymesse i Ulstein krk.

Torsdag 19. oktober  ·  Mariaforeningen
12.00  Messe, lunch, andakt

Lørdag 21. oktober  ·  Konfirmantkatekese
13.15  Messe

Søndag 22. oktober  ·  29. søndag per annum, A
09.00  Messe på polsk
11.00  Høymesse & Rosenkrans
14.00  Messe på polsk

Lørdag 28. oktober
16.00  Messe på polsk i Gursken krk.

Søndag 29. oktober  ·  30. søndag per annum, A
09.00  Messe på polsk
11.00  Høymesse & Rosenkrans
14.00  Messe på polsk

Se ellers kalenderen for august – oktober.

Katolsk Forum: «Hvorfor latin?»

— Hvorfor brukes det så mye latin i Kirken, særlig i den hellige messe? Latin er jo ikke et levende språk lenger, bør vi ikke da heller holde oss til vårt eget språk i møte med Gud?

Har du gått med slike spørsmål er anledningen kommet til å høre mer om emnet i pater Frode Eikenes sitt foredrag i Katolsk Forum. Eikenes er til daglig sogneprest i St. Ansgar menighet i Kristiansand. Han er også gitt myndighet til, som en av tre prester i Oslo katolske bispedømme, å feire messen etter det latinskspråklige 1962-missalet.

Torsdag 14. september

Kl. 18.00  Messe
Kl. 19.00  Katolsk Forum. Foredrag ved p. Frode Eikenes

Velkommen!