Kristi legeme feiret i Ålesund

CorpusChristi2014

Mange møtte opp og tok del i årets feiring av Corpus Christi søndag 22. juni. I den vakre Ålesund kirke var det mulig å samle store deler av menigheten — samtidig. Efter messen ble det en fin prosesjon gjennom noen av byens gater med stopp ved flere stasjoner.

Førstekommunionsbarna gikk foran det hellige sakramentet og strødde rosenblader. Med korpsmusikk, flagg og fedrelandssalme ble dette også en feststund mange skuelystne fikk være vidner til. Se billedene nedenfor fra feiringen.

Corpus Christi er en høytidelig feiring av tradisjonen om og troen på Jesu Kristi legeme og blod og Herrens virkelige nærvær i eukaristien. Det er stort å få være med og feire dette hjerteslaget i vår tro, «gjøre det kjent på gater og streder»!

Kristi legeme feiret i Ålesund

Barnas dag

Grillfest2

Lørdag 14. juni var det barnas dag både inne i kirken og utenfor — sammen med de voksne. I det flotte sommerværet fikk man dele god grillmat, leker, undervisning, aktiviteter og en høytidsstund foran alteret i kirken.

Ny serie i St. Olav: «Moderne paver»

St. Olav — katolsk kirkeblad — har startet en serie om de moderne paver, basert på mandagsimpulsene i Vatikanradioen, ved pater Ole Martin. Her følger den første artikkelen, den ble trykket i 3/2014.

St.Olav kirkeblad

Mye å lese i siste nummer av St. Olav, med fordypninger, reportasjer, nyhetsmeldinger m.m. Ta kontakt for å bestille et abonnement eller gi en gave til bladet. Bladet sendes forøvrig alle registrerte katolske husstander.

Vårens helligkåring av Johannes XXIII og Johannes Paul II kan være en god anledning til å se nærmere på rekken av moderne paver. Hvem var de, og hvordan arter det seg, det embedet de bekledde?

Da den folkekjære og karismatiske pave Johannes Paul II døde, regnet mange med at deltagelsen ved pave­lige arrangementer ville synke. Da den reserverte Joseph kardinal Ratzinger ble valgt til pave, vant denne antagelse ytterligere oppslutning. Disse spådom­mer gikk ikke i oppfyllelse. Strømmen av troende til de pavelige liturgier og arrangementer i Rom ble ikke merk­bart svekket under Benedikt XVIs pon­tifikat. Og siden pave Frans ble valgt, er strømmen blitt meget sterkere.

Ikke ekte pilegrimer?
Kritiske røster utenfor Kirken vil kan­ skje anføre at man bør skille mellom pilegrimer og turister, og at Paven til­ trekker seg like mange av de sistnevn­ te som de førstnevnte. Det er mulig, men det rause Rom tar imot kreti og pleti. Kirken kjenner til hele spekteret av menneskets religiøse gråtoner. Å sette skarpe og fordømmende sort/ hvite skiller mellom mennesker, må de fundamentalistiske ateister gjerne få beholde sitt monopol på. Kirken skiller riktignok skarpt mellom godt og ondt, sannhet og løgn, Gud og djevelen, men vet at de fleste mennesker ikke fullt og helt står på den ene eller andre side i denne kampen.

Continue reading