Sannhet og enhet

Pater Ole Martin kommenterer Ulf Ekman sin forestående konvertering til Den katolske kirke (Dagen 21.3.14), samt redaktør Selbekk sin henvisning til det lutherske syn — «Skriften alene», «troen alene» og «nåden alene», Dagen 15.3.14.

Fellesskapet av troende er blitt ledet av Den Hellige Ånd

Tradisjonen med stor «T» er den levende Gud som leder sin kirke. Jesus sa: «Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting», Joh. 14,26

Ulf Ekman konverterer til Den katolske kirke. Det gjør han som et svar på Jesu bønn om at «de alle må være ett» (Joh. 17,21). Men han ofrer ikke sannheten på enhetens alter. Tvert imot hevder han å ha funnet sannhetens fylde i Den katolske kirke. Sann enhet kan bare tuftes på Sannheten – altså Han som bad om at de alle må være ett.

Som så mange andre konvertitter beskriver Ekman konversjonen som et trossteg først og fremst i kontinuitet med – og ikke som et brudd på – sin tidligere trosreise. Ikke desto mindre innebærer en konversjon også brudd. For den som konverterer, bryter med sine tidligere oppfatninger som viser seg å være i strid med den katolske lære.
Continue reading